Поточний номер

№ 2 (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-12-20

Статті

Переглянути всі випуски

Назва журналу: "Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія"

ISSN: 2709-2070 (Print)

ISSN: 2709-2089 (Online)

Головний редактор: Футорний Сергій Михайлович, д-р наук з фіз. виховання і спорту, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри спортивної медицини, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ

Засновник і видавець: Національний університет фізичного виховання і спорту України

Контактна інформація організації: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1

Мови видання – змішаними мовами: українська, англійська, російська

Мови статей: українська, англійська, російська

Тип ліцензії:  CC Attribution 4.0

Рік заснування: 2003 р.

Журнал дисципліни: 017 – Фізичне виховання і спорт, 227 – Фізична терапія та ерготерапія 

Періодичність видання: 2 рази на рік

Посилання на сайт: http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/

Країна: Україна 

Державна перереєстрація: Видання включене до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії Б з медичних наук (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія), з фізичного виховання та спорту (спеціальність 017 Фізичне виховання і спорт), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (затверджено наказом МОН України від 28 грудня 2019 р. №1643 (зі змінами від 2 липня 2020 р. №886)).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24428-14368ПР від 04.05.2020 р.

Журнал  включено у бази даних: Google Scholar, Index Copernicus, WorldCat, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського