Спортивна медицина і фізична реабілітація

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ - науковий журнал для висвітлення наукових аспектів різних напрямів розвитку спортивної медицини і фізичної реабілітаці.


Зображення домашньої сторінки журналу

Назва журналу: "Спортивна медицина і фізична реабілітація"

ISSN: 1992-7894 (друк)

ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Головний редактор:  С. М. Футорний, д-р наук з фіз. виховання і спорту

Засновник і видавець: Національний університет фізичного виховання і спорту України

Контактна інформація організації: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1

Мови видання: українська, російська, англійська

Мови статей: українська, російська, англійська

Тип ліцензії:  CC Attribution 4.0

Рік заснування: 2003 р.

Журнал дисципліни: 017 – Фізичне виховання і спорт, 227 – Фізична терапія та ерготерапія 

Періодичність видання: 2 рази на рік

Посилання на сайт: http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/

Країна: Україна 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6867 від 15.01.2003 р.

Свідоцтво про державну перереєстрацію: КВ № 22321-12221 ПР від 23.09.2016 р.

Журнал «Спортивна медицина» входить до Переліку фахових видань. Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р. № 1081 журнал включено до Переліку фахових видань зі спеціальності фізичне виховання і спорт. 

Журнал  включено у міжнародні бази даних: Google Scholar, РІНЦ (eLIBRARY.RU ), Index Copernicus