Бібліометричний аналіз наукових публікацій за напрямом «інклюзія в спортивній неформальній освіті» у базі даних Web of Science Core Collection

Основний зміст сторінки статті

Вікторія Маринич
Ірина Когут
О. Шевчук

Анотація

Резюме. Мета. Обґрунтування тотожності національного і міжнародного термінологічного апарату з «позашкільної освіти» та бібліометричний аналіз наукових публікацій у базі даних Web of Science Core Collection для окреслення дослідницького поля «інклюзія в неформальній спортивній освіті». Методи. Аналіз науково-методичної літератури та матеріалів мережі Інтернет; документальних джерел; синтез та узагальнення; комбінація бібліометричних методів. Результати. Розтлумачено використання термінів «неформальна освіта» і «спортивна неформальна освіта» та їх узгодженість з термінами «позашкільна освіта» та «фізкультурно-оздоровча робота в закладах позашкільної освіти» для релевантності отриманих результатів бібліометричного аналізу наукових публікацій. Проведено огляд 2208 публікацій у базі даних Web of Science Core Collection за період з 2015 до 27.02.2024 р., що стосуються інклюзії в спортивній неформальній освіті за країнами, університетами, авторами. Використано чотири комбінації слів із логічним оператором – «inclusion» AND «sport» OR «inclusion in sport» AND «non-formal education». Здійснено кластерування публікацій за ключовими словами і тематикою досліджень. Аналіз нормативно-правових джерел законодавчого поля України, які регулюють функціонування позашкільної освіти, та міжнародного освітнього законодавства виявив тотожність застосування термінів «фізкультурно-спортивна робота в закладах позашкільної освіти» та «спортивна неформальна освіта» для наукового пошуку. Проведений бібліометричний аналіз публікацій за напрямом «інклюзія в спортивній неформальній освіті» у базі даних Web of Science Core Collection (2015–2024 рр.) підтвердив сталу та зростаючу зацікавленість вчених досліджуваною проблемою. Розподіл публікацій за країнами /регіонами (США, Велика Британія, Іспанія, Австралія, Канада) співвідноситься з розподілом публікацій за науковими установами та провідними і найцитованішими авторами. Кластерування публікацій дозволило виділити п’ять кластерів, які окреслюють тематику досліджень. Виявлено, що найбільш цитованими публікаціями в межах вибірки стали публікації 2014–2018 рр.


Ключові слова: інклюзивність, спорт, неформальна освіта, бібліометрія, картографування, профілювання.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті