Вплив засобів фізичного виховання на загальний стан дітей шкільного віку в умовах війни

Основний зміст сторінки статті

Ольга Холодова
Оксана Марченко
Наталія Осадча

Анотація

Резюме. В умовах воєнного стану все українське суспільство переживає значне фізичне та
психологічне навантаження. Особливо це стосується дітей. Фахівці сфери фізичної культури
і спорту радять цю проблему вирішувати комплексно, застосовуючи не тільки психологічні
методи впливу, а й засоби фізичного виховання. Мета. Обґрунтувати важливість рухової
активності для поліпшення загального стану дітей шкільного віку в умовах воєнного стану.
Методи. Аналіз науково-методичної літератури та матеріалів мережі Інтернет; анкетування,
тестування за методикою Спілбергера-Ханіна, методи математичної статистики. Результати.
Більшість дівчат, які взяли участь у дослідженні, мають високий рівень особистісної тривож-
ності. Кожен п’ятий юнак має високу ситуативну та особистісну тривожність. Мотивація до
занять фізичною культурою і спортом сформована у цих дітей під впливом біологічних та
ідеальних потреб. Причини, що обмежують можливість школярів займатись руховою актив-
ністю, пов’язані з їхнім психологічним станом та соціальними аспектами життя. Правиль-
ний підбір фізичних вправ міг би покращити фізичний та психічний стан школярів. Потрібні
подальші дослідженні впливу розроблених рекомендацій на зниження тривожності учнів та
покращення їхнього загального стану.
Ключові слова: діти шкільного віку, воєнний стан, ситуативна тривожність, особистісна
тривожність, мотиви, фізичні вправи, бомбосховища.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті