Використання TECAR та ударно-хвильової терапії для відновлення опорно-рухового апарату спортсменів після фізичних навантажень

Основний зміст сторінки статті

Тетяна Терещенко

Анотація

Резюме. Сучасні методи фізіотерапії активують важливі біохімічні процеси в ділянці вико-
ристання фізичного методу та реактивність організму, що скорочує терміни лікування та
відновних процесів, зменшує медикаментозне навантаження на організм спортсмена. Мета.
Дослідити сучасні дані спеціальної літератури, що стосуються ефективності застосування в
клінічній фізіотерапевтичній практиці та спорті методів TECAR терапії та ударно-хвильової
терапії (ESWT). Методи. Аналіз наукових англомовних статей. Результати. Існує потреба в
якісних рандомізованих клінічних дослідженнях, уніфікації термінів та створенні терапев-
тичних протоколів для різних ортопедичних захворювань з використанням TECAR терапії та
ESWT. Використання TECAR терапії та ESWT має виражений довгостроковий ефект у змен-
шенні больового синдрому та відновленні амплітуди рухів, стимулює процеси регенерації.
Вони можуть доповнювати реабілітаційну програму для отримання кращого результату
лікування.
Ключові слова: TECAR терапія, ударно-хвильова терапія, сучасна фізіотерапія, спортивна
медицина.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті