Точність реакції на рухомий об’єкт як показник функціонального стану центральної нервової системи кіберспортсменів

Основний зміст сторінки статті

Світлана Федорчук
Тетяна Петровська
Ольга Ганага
Тетяна Куценко

Анотація

Резюме. Стан психофізіологічних функцій спортсмена безумовно залежить від особливостей центральної нервової системи, що позначається на процесі формування та вдосконалення спеціальних рухових навичок впродовж спортивної діяльності. Саме тому психофізіологічна діагностика є одним із актуальних напрямів сучасної спортивної науки. Мета. Оцінка функціонального стану центральної нервової системи за показниками реакції на рухомий об’єкт кіберспортсменів у зв’язку з рівнем прояву когнітивних функцій. Методи. Тести «Кільця Ландольта», «Зорова пам’ять», «Пам’ять на числа», «Встановлення закономірностей», «Домінуюча система сприйняття», «Три слова». Результати. Під час дослідження було виконано оцінювання показників реакції на рухомий об’єкт, показників когнітивної сфери кіберспортсменів (що характеризують рівень концентрації уваги, обсяг та точність короткочасної зорової пам’яті, особливості протікання аналітико-синтетичної діяльності під час вирішення наочно-образних завдань, домінуючий тип сприйняття, особливості творчої уяви) та взаємозв’язки між ними. Кіберспортсмени продемонстрували вищу точність у реакції на рухомий об’єкт порівняно із студентами, які не займаються комп’ютерними іграми. За результатами дослідження розроблено модельні характеристики точності реакції на рухомий об’єкт кіберспортсменів, які можуть стати основою для створення експрес-діагностики функціонального стану центральної нервової системи кіберспортсменів.


Ключові слова: кіберспорт, реакція на рухомий об’єкт, когнітивні функції, студенти.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті