Біомедичні технології як новітній розділ спортивної медицини

Основний зміст сторінки статті

Іван Лукасевич
Лариса Богданович
Світлана Лисюк
Тетяна Книш

Анотація

Резюме. Нині людство вступило в нову фазу цивілізації. Розвинені країни живуть у постіндустріальному суспільстві, яке визнає знання, інформацію та людське життя найвищими цінностями. Науки про життя, системна біологія, біотехнології та фармакологія стрімко розвиваються, відбувається революція в інформаційних технологіях та когнітивних науках. Одним з найважливіших напрямів є розвиток біомедичних технологій та активне задіяння їх у галузях сучасної медицини. Мета. Визначити напрями впровадження біомедичних технологій у практику сучасної спортивної медицини. Методи. Аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; моніторинг інформаційних ресурсів мережі Інтернет; метод систематизації; контент-аналіз. Результати. Сучасні тенденції та напрями розвитку застосування біомедичної інженерії у практиці спортивної медицини полягають у розвитку новітніх біомедичних пристроїв та технологій для покращення ефективності тренувань і збереження здоров’я спортсменів; використанні штучного інтелекту для аналізу великих обсягів даних та вдосконалення тренувального процесу, для створення персоналізованих тренувальних програм та адаптації до індивідуальних потреб спортсменів; у розробці професійних протезів та екзоскелетів для осіб з обмеженою рухливістю. На основі проведених досліджень було визначено, що одночасно з диференціацією наук їх все більшою спеціалізацією на традиційних межах з’являються нові міждисциплінарні напрями, які стають містками взаємного проникнення різних галузей знань в ім’я загальнолюдського прогресу. Медико-технічні науки, такі як біомедична кібернетика, біоніка, біомеханіка тощо, є прикладом взаємопроникнення медичних і технічних наук заради пізнання природи здоров’я, захворювань людини, розуміння механізмів діагностики, лікування та запобігання уражень організму, в тому числі у практиці спортивної медицини.


Ключові слова: біомедичні технології, спортивна медицина, реабілітація, біоінженерія, терапія, лікування.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті