Вторинні імунодефіцитні стани у спортсменів

Основний зміст сторінки статті

Оксана Осадча

Анотація

Резюме. Фізичні перевантаження значно збільшують ризик розвитку імунозалежних за-
хворювань у спортсменів. Заняття сучасним спортом все частіше пов’язане з виникненям
імунодефіцитів – зниженням функціональної активності основних компонентів системи
імунітету. Це призводить до порушень у системі антибактеріальної резистентності організму
та адаптаційного імунітету, що проявляється в підвищенні інфеційних захворювань спорт-
сменів. Мета. На основі аналізу та узагальнення сучасних літературних джерел визначити
причини формування вторинних імунодефіцитних станів у спортсменів. Методи. Аналіз
та узагальнення науково-методичної літератури. Результати. Аналіз літературних джерел
свідчить, що значні тривалі фізичні навантаження зумовлюють пригнічення функції ней-
трофільних гранулоцитів при підвищенні їх вмісту в периферичній крові, зменшення вмісту
моноцитів основних регуляторних клітин кооперативної взаємодії неспецифічного та адап-
таційного імунітету. Перетренування зумовлює пригнічення Т-клітинної ланки адаптаційного
імунітету на тлі зниження синтезуючої функції В-лімфоцитів. Ці тенденції зумовлюють роз-
виток вторинних імунодефіцитних станів та ризик підвищення захворюваності спортсмена,
та зниження продуктивності та результативності його роботи. Тому діагностичний імуноло-
гічний моніторінг дозволить лікарям, спортсменам та тренерам розробити і впровадити в
практику науково обґрунтовані програми реабілітації.
Ключові слова: фізичні навантаження, функціональні ланки імунітету, вторинні імунодефе-
цитні стани.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті