Застосування адаптивного спорту у системі реабілітації ветеранів з ампутаціями нижніх кінцівок

Основний зміст сторінки статті

Ольга Юшковська
Анна Кіціс

Анотація

Резюме. В статті розглянуто включення різних видів адаптивного спорту до індивідуальної
програми реабілітації військових з ампутаціями нижніх кінцівок. Адаптивний спорт застосо-
вували у двох періодах: гострий (допротезна підготовка) та підгострий (постпротезна реа-
білітація) як частина індивідуальної програми реабілітації для покращення функціональних
можливостей осіб з ампутацією нижніх кінцівок. Мета. Аналіз можливості підвищення якості
реабілітаційної допомоги військовим з ампутаціями нижніх кінцівок з використанням адап-
тивного спорту частини індивідуальної програми реабілітації. Методи. Аналіз та оцінювання
сучасної науково-методичної літератури для можливості ефективного впровадження адап-
тивного спорту у процес відновлення рухової та соціальної активності пацієнта. Результати.
Включення адаптивного спорту до програми реабілітації військових із ампутацією нижньої
кінцівки є логічною реакцією на виклики сьогодення, адже цей напрям допомагає розши-
рити функціональні можливості особи, сприяє швидшому відновленню фізичного та мен-
тального здоров’я. Адаптивний спорт дозволяє спростити компенсацію фізичних, психічних
та соціальних змін особистості, застосування дозованого навантаження активує процеси
реадаптації, допомагає покращити комунікативні та соціальні навички особи. Вибір адаптив-
ного виду спорту має обов’язково ґрунтуватися на функціональних особливостях особи, яка
перенесла ампутацію.
Ключові слова: реабілітація, ампутації, нижні кінцівки, функціональний стан, адаптивний
спорт.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті