Функціональний стан плавців високої кваліфікації за умов диференційованої спортивної підготовки

Основний зміст сторінки статті

Євген Михалюк
Єгор Гороховський

Анотація

Резюме. Вивчено питання пошуку нових шляхів оптимізації тренувального процесу плавців високої кваліфікації. Мета. Аналіз впливу тренувальних навантажень на функціональний стан висококваліфікованих плавців залежно від методики тренувань. Методи. Для оцінки вегетативної регуляції серцевої діяльності використовували часовий та спектральний методи аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР), центральну гемодинаміку (ЦГ) вивчали методом автоматизованої тетраполярної реографії за В. Кубічеком у модифікації Ю. Т. Пушкаря, фізичну роботоздатність вимірювали за загальноприйнятою методикою на стаціонарному велоергометрі (Corival, Lode, Нідерланди) з використанням субмаксимального тесту PWC170 з подальшим розрахунком відносного значення фізичної роботоздатності (PWC170/кг). Результати. Виявлено достовірне зниження PWC170/кг у сучасних плавців-спринтерів кваліфікації КМС (як жінок, так і чоловіків), та чоловіків-плавців рівня МС-МСМК. Різниця в показниках ВСР та центральної гемодинаміки була статистично незначущою. Встановлено достовірне зниження функціонального стану сучасних плавців-спринтерів обох статей на фоні більш раннього досягнення нормативів кандидата у майстри спорту, майстра спорту та майстра спорту міжнародного класу, ніж їхні ровесники у 2006 р. Однією з можливих причин зниження функціонального стану плавцівпринтерів високого класу обох статей може бути зміна сучасної методики тренувального процесу, яка орієнтована на зменшення тренувальної роботи в зоні розвитку загальної витривалості (аеробної спрямованості) на користь збільшення роботи швидкісно-силової (анаеробної) спрямованості.


Ключові слова: плавці обох статей, варіабельність серцевого ритму, центральна гемодинаміка, фізична роботоздатність.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті