Зміни постави дітей дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації

Основний зміст сторінки статті

Тетяна Коломієць

Анотація

Резюме. Кількість дітей з порушеннями постави постійно зростає. Є три «критичні» періоди
розвитку дитини, коли вона особливо вразлива до ураження постави, а саме: вставання,
початок відвідування школи та вік статевого дозрівання. Порушення постави зустрічаються
не тільки у дітей шкільного віку, а й дошкільного віку, який збігається з критичними періо-
дами росту і розвитку. Їх можна знайти в усіх сегментах хребта, тулуба та нижніх кінцівок.
Сучасний спосіб життя є найпоширенішою причиною порушення постави. Діти менше зай-
маються фізичною активністю і проводять більше часу сидячи та лежачи. Такі звички суттє-
во знижують більшість їхніх фізичних і функціональних можливостей, а слабкість певних груп
м’язів, особливо мускулатури черевного преса, або надмірне та одностороннє навантажен-
ня на певні м’язи може спричинити різноманітні розлади в хребті, грудній клітці, верхніх або
нижніх кінцівках. Мета. Визначити зміст засобів контролю стану біогеометричного профілю
постави дітей п’яти–шести років у процесі фізичної реабілітації в умовах закладів дошкіль-
ної освіти для своєчасної корекції її порушень. Методи. Реконструкція, аперципіювання,
аспективний аналіз, герменевтичний аналіз, критичний аналіз, концептуальний аналіз,
проблемний аналіз; опитування. Результати. Теоретично обґрунтовано технологію контролю
стану біогеометричного профілю постави дітей п’яти–шести років у процесі фізичної
реабілітації, віднесених до групи ризику виникнення фіксованих порушень опорно-рухового
апарату, визначальними особливостями якої є її етапність і модульність, із використанням
карти експрес-контролю стану біогеометричного профілю постави та аналітичних методів
дослідження, до змісту яких входять визначення інтегральної оцінки рівня стану біогеоме-
тричного профілю постави дітей, локалізації загального центру маси тіла. Подано кількісну
характеристику рівня стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років, віднесених
до групи ризику виникнення фіксованих порушень опорно-рухового апарату.
Ключові слова: контроль, стан біогеометричного профілю постави, діти 5–6 років, фізична
реабілітація.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті