Оцінка в реабілітаційному періоді функціонального стану опорно-рухового апарату та постурального балансу учасників бойових дій після травмування

Основний зміст сторінки статті

Олена Колосова
Наталія Крушинська

Анотація

Резюме. Розглянуто стан опорно-рухового апарату легкоатлетів-аматорів, учасників бойових
дій. Мета. Оцінка функціонального стану опорно-рухового апарату та постурально-
го балансу легкоатлетів-аматорів, учасників бойових дій, в реабілітаційному періоді після
травмування і виявлення можливих порушень за допомогою методів електронейроміографії
та стабілометрії. Методи. Електронейроміографічне дослідження проводили за допомо-
гою комп’ютерного електронейроміографа M-Test DX Systems (Україна). Використовували
методику Н-рефлексометрії камбалоподібного м’яза нижньої кінцівки, а також визначення
швидкості проведення нервового імпульсу по моторних волокнах великогомілкового та
серединного нервів. Стабілометрічне дослідження проводили з використанням стабіломе-
тричної платформи Nintendo Wii Board (Японія-Китай). Результати. Встановлено, що у знач-
ної частини групи легкоатлетів-аматорів, учасників бойових дій, спостерігалися відхилення
електронейроміографічних показників від референтних значень: у 80 % осіб із групи вияв-
лено підвищення порогів виникнення Н- і М-відповідей та зниження амплітуд максимальних
Н- і М-відповідей, що може бути наслідком неадекватного навантаження на поперековий
віділ хребта. У 40 % осіб із групи легкоатлетів-аматорів спостерігалися відхилення дея-
ких стабілометричних показників основної вертикальної стійки від референтних значень, а
саме – середнє положення центру тиску стоп у фронтальній площині було зміщено більше
ніж на 10 мм вправо або вліво від центру платформи, що може бути ознакою прихованих
порушень постурального балансу внаслідок травмування. В групі легкоатлетів-аматорів,
учасників бойових дій, у більшості осіб виявлено відхилення електронейроміографічних та
стабілометричних показників від норми, що свідчить про порушення функціонування опор-
но-рухового апарату. Існує необхідність регулярної оцінки постурального балансу та стану
нервової і м’язової систем спортсменів для раннього виявлення порушень.
Ключові слова: електронейроміографія, Н-рефлекс, постуральний баланс, легкоатлети-
аматори, учасники бойових дій.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті