Особливості компонентного складу маси тіла спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо

Основний зміст сторінки статті

Лариса Шахліна
Марина Чистякова
Тетяна Коломієць
Михайло Гуска

Анотація

Резюме. Наведено дослідження особливостей компонентного складу маси тіла спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо. Такі морфологічні показники, як маса тіла та її компонент є важливими складовими індивідуалізації процесу тренування й харчування, оцінювання підготовленості спортсменів до змагань. Мета. Визначити та охарактеризувати компонентний склад маси тіла спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо. Методи. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне дослідження. Результати. Аналіз компонентного складу тіла спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, свідчить про їх позитивний специфічний фізичний розвиток. Порівняльний аналіз компонентного складу маси тіла спортсменів різної статі, які спеціалізуються у дзюдо, виявив вірогідні морфологічні відмінності в обміні речовин, розподілі м’язового та жирового компонентів, що вказує на виражені ознаки статевого диморфізму. Маса тіла спортсменок та її компоненти змінюються за фазами циклу та характеризуються вищим показником м’язового компонента у постменструальну і постовуляторну фази, тоді як найменший цей показник встановлено в менструальну фазу за найбільшого жирового компонента маси тіла; збільшенням маси тіла в передменструальну фазу циклу. Виявлені відмінності можуть мати прогностичне значення та бути використані для оптимізації спортивного вдосконалення в цьому виді спорту.


Ключові слова: дзюдо, компоненти маси тіла, жировий компонент, м’язовий компонент, біоімпедансометрія, фази менструального циклу.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті