Діалектичні наслідки війни у фізичному та психологічному станах жінок зрілого віку

Основний зміст сторінки статті

Сергій Футорний
Вікторія Ужвенко
Доріка Ковальчук
Наталя Домашенко

Анотація

Резюме. У сучасному світі військові конфлікти залишають неузгоджені наслідки на суспіль-
ство, перетворюючи життя мільйонів людей у сукупність емоційного напруження та психоло-
гічного стресу. Жінки, які відіграють ключову роль у суспільних процесах, особливо вразливі
до впливу цих подій, переживаючи унікальні виклики, які впливають на їхній психічний стан.
Тому дослідження впливу війни на психологічний стан жінок є актуальною та складною
проблемою, яка вимагає глибокого та комплексного аналізу. Мета. Вивчення теоретично-
го підґрунтя впливу діалектичних наслідків війни на фізичний та психологічний стан жінок
зрілого віку. Методи. Теоретичний аналіз, систематизація та інтерпретація наявних кон-
цепцій, теорій та ідей, що дозволили зрозуміти та роз’яснити вплив війни на фізичний та
психологічний стан жінок зрілого віку. Результати. Воєнні конфлікти негативно впливають
на здоров’я жінок, зокрема тих, які пережили втрати, були евакуйовані або безпосеред-
ньо брали участь у бойових діях. Воєнні умови призводять до погіршення фізичного стану
жінок через недостатність харчування, недосяжність медичної допомоги та інші чинники.
Наукові дослідження показують, що вплив війни на соціальні ролі жінок та їхнє фізичне та
психічне благополуччя виявляється у виникненні емоційного дисбалансу, посттравматичного
стресового розладу, зниженні самооцінки, психосоматичних розладах та інших наслідках.
Враховуючи індивідуальність реакцій на стрес, важливо надавати підтримку та допомогу
тим, хто постраждав від війни. Дослідження впливу війни на фізичний та психологічний стан
жінок зрілого віку є актуальною темою, що привертає увагу вчених. Воєнні конфлікти можуть
призводити до серйозних травм та психічних труднощів. Дослідження варто розглядати як
соціальний та психологічний аспекти впливу війни на жінок.
Ключові слова: жінки, зрілий вік, здоров’я, фізичний стан, стрес.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті