СПОРТИВНА МЕДИЦИНА, ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ - науковий журнал для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі спортивної медицини та фізіології, медико-біологічних проблем спорту вищих досягнень та масового спорту, фізичної терапії та ерготерапії.

Категорія читачів: науковці, лікарі, фізичні терапевти та ерготерапевти, тренери, спортсмени; науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти закладів вищої освіти медичної та спортивної спрямованості.

№ 1 (2023)

Опубліковано: 2023-05-31

Зміст

Євген Козак

1-2

Психофізіологічні властивості як складова сумісності пар в акробатиці

Валентина Воронова, Станіслав Максимов, Юлія Максимова

7-14

Локус контролю як особистісний ресурс подолання стресу кваліфікованих спортсменок

Світлана Федорчук, Тетяна Петровська, Лілія Арнаутова, Ольга Ганага, І. Хмельницька

28-34

Система реабілітації хворих з опіками та їх наслідками

Оксана Осадча, Олександр Жернов, Георгій Козинець, Олег Фейта

113-118

Переглянути всі випуски

Назва журналу: "Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія"

ISSN: 2709-2070 (Print)

ISSN: 2709-2089 (Online)

Головний редактор: Футорний Сергій Михайлович, д-р наук з фіз. виховання і спорту, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри спортивної медицини, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ

Засновник і видавець: Національний університет фізичного виховання і спорту України

Контактна інформація організації: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1

Мови видання – змішаними мовами: українська, англійська

Мови статей: українська, англійська

Тип ліцензії:  CC Attribution 4.0

Рік заснування: 2003 р.

Журнал дисципліни: 017 – Фізична культура і спорт, 227 – Фізична терапія та реабілітація

Періодичність видання: 2 рази на рік

Посилання на сайт: http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/

Країна: Україна 

Державна перереєстрація: 

Видання "Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія" (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24428-14368ПР від 04.05.2020 р.)  включене до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії Б  (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (спеціальність 017 Фізична культура і спорт), галузь знань 22 Охорона здоров'я (спеціальність 227 Терапія та реабілітація), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (затверджено наказом МОН України від 28 грудня 2019 р. №1643  (зі змінами від 2 липня 2020 р. №886)).

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24428-14368ПР від 04.05.2020 р.

Журнал  включено у бази даних: Google Scholar, Index Copernicus, WorldCat, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського