Вплив занять спортом на гендерну ідентичність школярів: аналіз різних вікових груп

Основний зміст сторінки статті

Оксана Марченко
Олег Ростов

Анотація

Резюме. Дослідження спрямоване на визначення взаємозв’язку між фізичною активністю та розвитком гендерних ролей, а також на виявлення можливих вікових відмінностей у цьому впливі. Мета. Вивчення впливу занять спортом на гендерну ідентичність школярів різних вікових груп. Методи. Аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури; тестування за допомогою опитувальника Сандри Бем (BSR) «Маскулінність-фемінінність»; методи математичної статистики. Результати. Серед школярів 11–17 років виявлено різноманітність прояву гендерних характеристик. Збільшення маскулінних рис у юнаків, зокрема тих, що пов’язані зі спортом, свідчить про важливий його вплив на гендерну ідентичність. Андрогінність також змінюється з віком, проявляючись серед дівчат у старшому віці. Дівчата, які займаються спортом, виявили вищий рівень маскулінних якостей, тоді як у юнаків, які займаються спортом, менше виявлено фемінінних рис особистості. Визначено, що рухова активність та заняття спортом можуть виступати як ефективний інструмент формування соціальних моделей мужності та жіночності серед молодого покоління.


Ключові слова: рухова активність, спорт, гендер, гендерна ідентичність, школярі, маскулінність, фемінінність, андрогінність.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті