Галузь та проблематика

Науковий журнал для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі спортивної медицини та фізіології, медико-біологічних проблем спорту вищих досягнень та масового спорту, фізичної терапії та ерготерапії, медичної і фізичної реабілітації.


Призначений для науковців, лікарів, тренерів, спортсменів; науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів медичної та спортивної спрямованості

Основні напрями:

 • сучасні проблеми спортивної медицини;
 • передпатологічні стани у спортсменів: профілактика, діагностика;
 • медико-біологічні проблеми спорту вищих досягнень;
 • спортивне харчування, його специфіка;
 • спортивна фармакологія;
 • медико-біологічні проблеми оздоровчої рухової активності;
 • спортивна травматологія, фактори ризику спортивних травм, їх профілактика;
 • проблеми медичної і фізичної реабілітації;
 • нові напрями і технології у спортивній медицині;
 • анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій;
 • наукова інформація;
 • фізична терапія та ерготерапія.

Статті в журналі друкуються українською або англійською мовою.

Процес рецензування

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ «СПОРТИВНА МЕДИЦИНА, ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ»

 1. Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Форми рецензування статей: внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії); зовнішня (направлення на рецензування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі).
 2. Редакційна колегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
 3. Редакційна колегія протягом одного місяця повідомляє авторів про отримання статті.
 4. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакційною колегією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.
 5. Рецензії завіряються у порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.
 6. У разі відхилення статті від публікації редакція направляє автору мотивовану відмову.
 7. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.
 8. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.
 9. Після прийняття редакційною колегією рішення про допущення статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу «Спортивна медицина, фізичнатерапія та ерготерапія».

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ «СПОРТИВНА МЕДИЦИНА, ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ»

 1. Статті розглядаються редакційною колегією протягом місяця.
 2. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.
 3. Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, за необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 5. Через місяць після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування та про план публікації статті.
 6. Листування з авторами – виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття або відхилення статті надсилається автору після рецензування її членами редколегії.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.