Сучасний стан питання відновного лікування пацієнтів із поліструктурними вогнепальними пораненнями верхніх кінцівок

Основний зміст сторінки статті

Наталія Борзих
Світлана Барабаш

Анотація

Резюме. Військові події в Україні призвели до великої кількості постраждалих не лише
серед військових, а й серед цивільного населення. Поранення верхніх кінцівок, за даними
різних дослідників, становлять 25–42 %. Ці травми є тяжкими через ушкодження нервово-
судинних структур з одночасною травматизацією різних типів тканин з різною функціональ-
ністю (кістка, м’яз, сухожилля або нерв) і вимагають комплексного та ретельно спланова-
ного лікування з індивідуальними рішеннями. Мета. Дослідити сучасний стан відновного
лікування пацієнтів із поліструктурними вогнепальними пораненнями верхніх кінцівок.
Методи. Аналіз публікацій, відібраних на основі пошуку, здійсненого в базах даних PubMed,
Google Scholar, а також у вітчизняних тематичних та військово-медичних журналах. Ре-
зультати. Завдяки аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових праць було виявлено пооди-
нокі роботи, в яких досліджувалось питання фізичної терапії при вогнепальних пораненнях
верхніх кінцівок. Встановлено, що відновне лікування таких пацієнтів є складною проблемою
для мультидисциплінарної команди і потребує уточнення та удосконалення. Визначено, що
усі заходи відновного лікування пацієнтів є вогнепальними пораненнями верхньої кінцівки
необхідно спланувати відповідно до етапів реконструктивних втручань та основних доменів
Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.
Ключові слова: вогнепальне поранення, верхня кінцівка, фізична терапія військовослужбов-
ців, реабілітація при поліструктурному пораненні.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті