Особливості ортезування низькотемпературним пластиком осіб з опіками верхніх кінцівок

Основний зміст сторінки статті

Олена Лазарєва
Ірина Щаслива

Анотація

Резюме. Аналіз досвіду зарубіжних країн використання методу ортезування низькотем-
пературним пластиком осіб з опіками верхніх кінцівок дав можливість глибше оцінити цей
метод реабілітації та його значення в комплексній програмі фізичної терапії в Україні. Акту-
альність застосування ортезування пов’язана з високою травматизацію внаслідок військових
дій на території України. Мета. Проаналізувати сучасні тенденції ортезування низькотем-
пературним пластиком осіб з опіками верхніх кінцівок за кордоном та в Україні. Методи.
Аналіз та узагальнення наукової та науково-методичної літератури, моніторинг інформа-
ційних ресурсів мережі Інтернет, системний підхід. Результати. Проаналізувавши наукові
праці та рекомендації ВООЗ з приводу стандартів лікування та реабілітації пацієнтів, які
перенесли опіки верхніх кінцівок, дійшли висновку, що ортезування є невід’ємною частиною
раннього відновлення, забезпечує тривале розтягнення рубців та м’яких тканин, дозволяє
запобігти контрактурам, захистити ділянку опіку від додаткових механічних пошкоджень,
підтримати діапазон рухів, набутого під час терапевтичних вправ та хірургічного втручання.
На жаль, в Україні не розвинена система ортезування низькотемпературним пластиком в
комбустіології, адже немає достатнього досвіду роботи з матеріалом. Також додатковою
перешкодою досі залишається брак кваліфікованих фахівців з реабілітації (фізичних тера-
певтів, ерготерапевтів).
Ключові слова: ортезування, ерготерапія, фізична терапія, комбустіологія, опіки, верхня
кінцівка.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті