№ 2 (2012)

DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2012.2

Зміст

Статті

Роль президентов Международного олимпийского комитета в развитии женского спорта и участии женщин- спортсменок в Олимпийских играх PDF (Русский)
С. Н. Бубка 3-13
Здоровье спортсмена: научные факты и опасные представления PDF (Русский)
Э. Г. Булич, И. В. Муравов 14-25
Эндотелиальная дисфункция у спортсменов высокого класса PDF (Русский)
М. Д. Дидур 26-30
I/D поліморфізм гена ангiотензин- перет ворюючого ферменту (АСЕ) при визначенні схильності спортсменів до занять різними видами спорту PDF
С. Б. Дроздовська 31-37
Синдром хронической усталости — многофакторное заболевание: версии, теории, дискуссии. Анализ научной литературы PDF (Русский)
О. К. Марченко, В. А. Куценко 38-44
Особенности вегетативной регуляции у представителей различных спортивных специализаций PDF (Русский)
И. Б. Барановская, Т. В. Бушуева 45-49
Дополнительные факторы риска хронического снижения специальной работоспособности у спортсменов высокой квалификации PDF (Русский)
С. Н. Волков, Ю. А. Холявко, Т. К. Комарова 50-55
Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на самопочуття студентів старших курсів вищих навчальних закладів PDF
С. М. Іващенко, В. В. Гузов 56-58
Сравнительный анализ модельных показателей функциональной подготовленности игроков мужских и женских команд в хоккее на траве PDF (Русский)
В. М. Костюкевич 59-67
Системні підходи до формування мотивацій до здорового способу життя, занять фізичною культурою та використання оздоровчого харчування в осіб, які займаються фітнесом PDF
Я. В. Першегуба 68-72
Кількісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості молоді PDF
О. А. Томенко 73-76
Cучасні концепції харчування спортсменів PDF
І. І. Земцова 77-84
Products of high biological value in the practice of sport (correction dietary intakes) PDF (Русский)
Л. М. Путро 85-88
Компьютеризованная информационная технология оценки и коррекции оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом PDF (Русский)
О. И. Цыганенко, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамытная, Н. А. Домашенко 89-95
Вплив метаболітотропного препарату Кардонат на біоелектричну активність серця та артеріальний тиск кваліфікованих бігунів на середні дистанції в динаміці передзмагального мезоциклу PDF
Л. М. Гуніна, В. В. Безугла, Р. В. Головащенко 96-101
Вплив застосування препарату «Глутаргін» на перебіг відновних процесів у кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування PDF
А. М. Іванова 102-106
Вплив екстракорпоральної ударно- хвильової терапії на сухожилкову тканину (експериментальне дослідження) PDF
В. М. Левенець, М. Б. Циганок, О. В. Сергієнко, Б. І. Паламарчук 107-112
Травматизм в женском футболе PDF (Русский)
Я. Шелль 113-115
Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью PDF (Русский)
Е. Павлова, И. Нешева 116-120
Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку PDF
Л. Г. Коробейнікова, Г. В. Коробейніков, Н. А. Дакал 121-125