Роль президентов Международного олимпийского комитета в развитии женского спорта и участии женщин- спортсменок в Олимпийских играх

С. Н. Бубка

Анотація


Розглянуто відмінності у ставленні керівництва МОК до розвитку жіночого спорту й участі жінок у змаганнях Олімпійських ігор залежно від того, якими були погляди різних президентів МОК щодо цього питання.


Ключові слова


Міжнародний олімпійський комітет; жіночий спорт; проблеми становлення

Повний текст:

PDF (Русский)

ПосиланняBarney R. Avery Brundage / R. Barney, M. Bulatova // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — P. 111—158.

Georgiadis K. Demetrios Vikelas / K. Georgiadis // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — P. 7—20.

Guskov S. Michael Morris Killanin / S. Guskov // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — P. 159— 176.

Coubertin P. de. Olympic memoires / P. de. Coubertin. — Kyiv: Olimpii ska literatura, 1997. — 180 p.

Olympic sports / Author composite: V. N. Platonov, M. M. Bulatova, S. N. Bubka et al. // Under the general editorship of V. N. Platonov. — In 2 volumes — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2009. — Vol. 1. — P. 256—359, 369—370, 395—399, 426—436, 510—519, 624—629.

Olympic sports / Author composite: V. N. Platonov, M. M. Bulatova, S. N. Bubka et al. // Under the general editorship of V. N. Platonov. — In 2 volumes — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2009. — Vol. 2. — P. 147, 172—175, 208—219, 390—437, 605—640, 641—652, 671—684.

Petrovskii V. V. Henry de Baillet-Latour / V. V. Petrovskii, L. O. Dragunov // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — P. 85—110.

Petrovskii V. V. Johannes Siegfried Edstr ö m / V. V. Pet rov skii, S. F. Matvieiev // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — P. 85—110.

Platonov V. M. Pierre de Coubertin / V. M. Platonov // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — Ñ. 21—56.

Platonov V. M. Juan Antonio Samaranch / V. M. Platonov // Presidents of the International Olympic Committee: Life and activities. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2000. — P. 176—213.

Encyclopedia of the Olympic Sports. / Under the general edition of V. N. Platonov. — In 5 volumes. — Vol. 1. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2002. — P. 383— 491.

Encyclopedia of the Olympic Sports. / Under the general edition of V. N. Platonov. — In 5 volumes. — Kyiv: Olimpiiska literatura, 2004. — Vol. 2. — 583 p.

Bratt K. A. J. Sigfrid Edstrom en Levnadsteckning / K. A. J. Bratt. — Stockholm: P. A. Norstedt & Sonners Forlag, 1953. — 296 p.

Brichford M. J. Avery Brundage: Collection, 1908— 1975 / M. J. Brichford. — Schorndorf K. Hofman, 1997. — 317 p.

Coubertin P. Ideario Olympico / P. Coubertin // Discursos y ensayos. — Madrid: Instituto national de education fisica, 1973. — 244 p.

Coubertin P. Memorias Olympicas / P. Coubertin // Lausanne: Comite Olimpico Internftional, 1979. — 142 p.

Coubertin P. Olympism Selected Writings / P. Coubertin. — Lausanne: International Olympic Committee, 2000. — 862 p.

Duranter C. Pierre de Coubertin: The Olympic Humanist / C. Duranter. — Lausanne Olympic Museum. — Switzerland, 1994. — 128 p.

In Memory of Juan Antonio Samaranch // J. Olympic History. — 2010. — Vol. 18, N 2. — P. 6011.

Jacqus Rogge, in the name of sport and ethics // Olympic review. — 2001. — XXVII, 40. — August-September. — P. 35—38.

Killanin M. M. My Olympic years / M. M. Killanin. — London: Secher and Marsburg, 1983. — 283 p.

Miller D. Athens to Athens. The official history of the Olympic Games and the IOC, 1894—2004 / D. Miller. — Edinburgh; London: Mainstream Publishing, 2003. — 528 p.

Pfister G. Women’s Sports, Europe / G. Pfister // Women in Sport / ed. By Barbara L. Drinkwater. — Oxford: Blackwall Science Ltd., 2000. — P. 3—19.

Vikelas D. Die Internationalen Olympischen Spiele / D. Vikelas // Eikonografimeni Estia. — Atyen (7.5.1985). — N 19. — 145 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барн3 Р. Ейвер3 Брендедж / Р. Барн3, М. Булатова // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 111— 158.

Георг3ад3с К. Димитр3ос В3келас / К. Георг3ад3с // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 7—20.

Гуськов С. Майкл Морр3с К3ллан3н / С. Гуськов // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 159— 176.

Кубертен П. де. Олимпийские мемуары / П. де Кубертен. — К.: Олимп. лит., 1997. — 180 с.

Олимпийский спорт: в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. — К.: Олимп. лит., 2009. — Т. 1. — С. 256—359, 369—370, 395—399, 426—436, 510—519, 624—629.

Олимпийский спорт: в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. — К.: Олимп. лит., 2009. — Т. 2. — С. 147, 172— 175, 208—219, 390—437, 605—640, 641—652, 671—684.

Петровський В. В. Анр3 де Байo-Латур / В. В. Петровський, Л. О. Драгунов // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 85—110.

Петровський В. В. Юханнес З3гфр3дд Едстрем / В. В. Петровський, С. Ф. Матвooв // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 85—110.

Платонов В. М. П’oр де Кубертен / В. М. Платонов // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 21— 56.

Платонов В. М. Хуан Антон3о Самаранч / В. М. Платонов // Президенти М3жнародного ол3мп3йського ком3тету: Життя та д3яльн3сть. — К.: Ол3мп. л-ра, 2000. — С. 176—213.

Энциклопедия олимпийского спорта: в 5 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. — К.: Олимп. лит., 2002. — Т. 1. — С. 383—491.

Энциклопедия олимпийского спорта: в 5 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. — К.: Олимп. лит., 2004. — Т. 2. — 583 с.

Bratt K. A. J. Sigfrid Edstrom en Levnadsteckning / K. A. J. Bratt. — Stockholm: P. A. Norstedt & Sonners Forlag, 1953. — 296 p. 14. Brichford M. J. Avery Brundage: Collection, 1908— 1975 / M. J. Brichford. — Schorndorf K. Hofman, 1997. — 317 p.

Coubertin P. Ideario Olympico / P. Coubertin // Discursos y ensayos. — Madrid: Instituto national de education fisica, 1973. — 244 p.

Coubertin P. Memorias Olympicas / P. Coubertin // Lausanne: Comite Olimpico Internftional, 1979. — 142 p.

Coubertin P. Olympism Selected Writings / P. Couber tin. — Lausanne: International Olympic Committee, 2000. — 862 p.

Duranter C. Pierre de Coubertin: The Olympic Humanist / C. Duranter . — Lausanne Olympic Museum. — Switzerland, 1994. — 128 p.

In Memory of Juan Antonio Samaranch // J. Olympic History. — 2010. — Vol. 18, N 2. — P. 6011.

Jacqus Rogge, in the name of sport and ethics // Olympic review. — 2001. — XXVII, 40. — August-September. — P. 35—38.

Killanin M. M. My Olympic years / M. M. Killanin. — London: Secher and Marsburg, 1983. — 283 p.

Miller D. Athens to Athens. The official history of the Olympic Games and the IOC, 1894—2004 / D. Miller. — Edinburgh; London: Mainstream Publishing, 2003. — 528 p.

Pfister G. Women’s Sports, Europe / G. Pfister // Women in Sport / ed. by Barbara L. Drinkwater. — Oxford: Blackwall Science Ltd., 2000. — P. 3—19.

Vikelas D. Die Internationalen Olympischen Spiele / D. Vikelas // Eikonografimeni Estia. — Atyen (7.5.1985). — N 19. — 145 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com