Моніторинг антропометричних показників кваліфікованих спортсменок як елемент управління підготовкою до змагань у черліденгу

Основний зміст сторінки статті

Оксана Шинкарук
Ганна Андрієнко

Анотація

Резюме. Для черліденгу, як складно-координаційного виду спорту, значущими показниками, що дозволяють оцінювати рівень підготовленості спортсменок, поряд з технічними, фізичними складовими визначають і морфологічні, такі як розміри, склад, маса тіла. Мета. Проаналізувати теоретичні та практичні напрацювання і довести значущість морфологічних показників кваліфікованих спортсменок як інформативного критерію управління під час підготовки до змагань у черліденгу. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та мережі Інтернет, систематизація; інструментальні методи визначення складу тіла біоімпедансним методом на вагах-аналізаторах, методи математичної статистики. Результати. В ході дослідження доведено значущість морфологічних показників для моніторингу стану спортсменок у черліденгу в процесі підготовки до змагань. Група спортсменок, які взяли участь у дослідженні, за показниками масо-зростового індексу (BMI) в цілому знаходиться в межах фізіологічної норми, за показником необхідного основного обміну на добу – BMR Ме (25;75) 1554,5 (1479; 1622). Відзначено зв’язок між масою тіла та показником BMR – чим більша маса тіла у спортсменок, тим більший основний обмін на добу. Аналіз компонентного складу тіла спортсменок свідчить, що у всіх співвідношення жирової та активної маси, вміст води знаходяться в межах фізіологічної норми. Асиметрії за всіма показниками по руках не виявлено, виражена асиметрія спостерігається в ногах у всіх спортсменок, яка становить різницю від 400 г і вище. Отримані морфологічні показники дозволили скорегувати підготовку спортсменок, підібрати пару для виступу з урахуванням біомеханічних, психофізіологічних та технічних складових.


Ключові слова: черліденг, моніторинг, аналіз складу тіла, антропометрія, асиметрія, жирова та активна м’язова маса.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографія автора

Ганна Андрієнко , Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м. Київ, 03150, Україна

Головний тренер збірної команди з черліденгу