Статеві відмінності в реакції на рухомий об’єкт кваліфікованих спортсменів- веслувальників з різним рівнем стресу

Основний зміст сторінки статті

Світлана Федорчук
Т. Куценко
О. Яковенко
О. Лисенкo
Оксана Шинкарук

Анотація

Резюме. Досягнення високих спортивних результатів передбачає застосування значних фізичних та нервово-емоційних навантажень у тренувальному процесі, які спортсменам доводиться виконувати протягом тривалого часу. Мета. Визначення статевих відмінностей стану психофізіологічних функцій за показниками реакції на рухомий об’єкт кваліфікованих спортсменів-веслувальників з різним рівнем стресу. Методи. Діагностування за допомогою комплексу «Діагност-1»; тестування за методикою М. Люшера. Результати. Чоловіки порівняно з жінками продемонстрували вищу точність реакції на рухомий об’єкт за сумарним та середнім часом відхилення, сумарним часом запізнення та середнім часом випередження під час тестування субдомінантною рукою, та меншу кількість реакцій запізнення під час тестування домінантною рукою. Крім того, обстежені чоловіки та жінки відрізнялись за співвідношенням кількості реакцій випередження та кількості реакцій запізнення у ході  тестування домінантною рукою: у чоловіків більшою мірою превалювали реакції випередження. За деякими показниками обстежені  веслувальники чоловіки порівняно з жінками продемонстрували вищі результати. Цілком ймовірно, що це пояснюється переважанням у них функцій зорово-просторової координації, пов’язаної із правою тім’яною асоціативною корою. В обстеженій групі спортсменів чоловіки і жінки за вимірюваними психологічними характеристиками не відрізнялись. Виявлені відмінності можуть мати прогностичну цінність і використовуватися для оптимізації спортивного удосконалення в даному виді спорту.


Ключові слова: реакція на рухомий об’єкт, рівень стресу, емоційна стійкість, психічна саморегуляція та адаптивність, спортсмени-веслувальники.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті