Структурно-функціональні особливості п’яткового (ахіллового) сухожилка, етіологія, патогенез пошкодження

Основний зміст сторінки статті

О. Ніканоров
В. Заєць

Анотація

Мета. Огляд вітчизняної та закордонної літератури з приводу проблем виникнення
пошкодження п’яткового (ахіллового) сухожилка для подальшого планування лікування та
реабілітації пацієнтів. Триголовий м’яз гомілки та його сухожилки перекидаються через три
суглоби: колінний, надп’ятково-гомілковий та підтаранний. Фібрили сухожилка ротуються з
середини до зовні на 90 град. Це дозволяє передавати скорочення з усіх волокон м’яза на
один з країв місця прикріплення. Етіологія пошкодження сухожилка мультифакторіальна.
Серед причин розриву п’яткового сухожилка виділяють: спортивну травму, побутову травму,
спонтанний розрив (без механічної причини), відкрите пошкодження.
Висновки. Консервативні методи відновлення спонтанного розриву п’яткового сухожилка (гіпсова іммобілізація, ходьба в ортезі) не дозволяють досягти задовільних результатів у спортсменів та у пацієнтів, що активно займаються фізичною діяльністю. Врахування особливостей виникнення
пошкодження п’яткового сухожилка дозволяють застосовувати найбільш ефективні методики
профілактики, оперативного відновлення та реабілітації пацієнтів з даною патологією.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті

Посилання

Коструб ОО, Заєць ВБ, Засаднюк ІА, Блонський РІ. Метод опера-

тивного лікування спонтанного розриву ахіллового сухожилка [The method

of operative treatment of spontaneous Achilles tendon rupture]. Спортивна

медицина. 2013; 1: 81-6.

Левенець ВМ, Майко ВМ. Ушкодження і захворювання п’яткового

(ахіллового) сухожилка [Damage end disorders of the Achilles tendon]. –

Київ, 2010. 216 с.

Середа АП. Хирургическое лечение разрывов ахиллова сухожи-

лия [Surgical treatment of the Achilles tendon ruptures]: диссертация. Мо-

сква, 2014. 324 с.

Calder J, et al. Disorders of the Achilles tendon insertion. 2012; 218.

Karlsson J, et al. Achilles tendon disorders. 2014; 426.

Maffulli N, Oliva F. Achilles tendon. 2009; 105.

Maffulli N, et al. Achilles tendinopathy. 2010; 214.

Murthy GA, et al. Achilles tendon. Foot and ankle clinics. 2009 Dec;

(4): 618-804.

Niek van Dijk C, et al. Achilles tendon rupture. 2008; 124.