Роль і місце лікувальної ходьби у системі фізичної реабілітації

О. Г. Юшковська

Анотація


Мета. У статті наведено сучасний погляд на можливості лікувальної ходьби – самостійного засобу фізичної реабілітації, що ґрунтується на розумінні основних біомеханічних уявлень про ходьбу як основну локомоцію, яка робить людину незалежною від сторонньої допомоги. Сформульовано нові підходи до розуміння засад і принципів локомоторного патерну ходьби. Особливу увагу приділено локомоторному тренуванню хворих як сучасній реабілітаційній стратегії, що забезпечує якісне відновлення функціональних можливостей хворих. Методи. Наведено результати власних досліджень із використанням крокових тестів, а саме тесту з шестихвилинною ходьбою. Результати. Отримані дані дозволяють використовувати крокові тести як самостійний предиктор ефективності лікувальних і реабілітаційних програм кардіологічних хворих у зв’язку з високою ефективністю, невисокою вартістю, можливістю інтегральної оцінки психосоматичного стану. При цьому оцінюється саме той вид навантаження, який використовується в повсякденному житті хворих, тобто ходьба, тестування не потребує високовартісного обладнання і може проводитися в будь-якій лікувальній або реабілітаційній установі. З допомогою результатів проведеного тесту можна оцінити функціональні можливості хворих, ефективність застосування лікувальних заходів, а також підібрати інтенсивність навантаження у пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату. Висновки. Лікувальна дозована ходьба – це самостійний засіб, що посідає одне з важливих місць у системі фізичної реабілітації, який може бути застосований як на стаціонарному, так і на санаторному етапі, а також активно самостійно широким колом пацієнтів з різноманітними захворюваннями.


Ключові слова


лікувальна ходьба; фізична реабілітація; локомоторне тренування; тест із шестихвилинною ходьбою

Повний текст:

PDF

Посилання


Vladimirov A. A., Vladimirov N. A., Ezhov I. (2011) The therapeutic nordic walking as a new modern form of physical therapy in sanatorium-resort conditions: method. recommen­ dations. Kiev. (in Ukrainian)

Rumyantseva N. A. (2010) Comprehensive evaluation of pathological patterns of walking and rehabilitation pro­ grams of recovery in patients in acute period of cerebral stroke (PhD Thesis), Moscow (in Russian)

Sokolovskyy V. S., Romanova V. S., Yushkovska O. G. (2005) Therapeutic physical culture: Textbook [Remedial physical culture: textbook]. Odessa: Odessa state med. university (in Ukrainian)

Harkema S., Berman A. (2006) Locomotor training: principles and practice: teaching guide for physicians, meth­ odologists and remedial physical culture instructors. Los Angeles, available at: http://beiych.ru/index.php?option=com_ content&vicw=articlc&id=94:2009-l 1-0908-16-42&catid=l 5:200910-02-07~29-26&Uemid=46. (in Russian)

Yushkovska O. G. (2009) Physical rehabilitation of patients with cardiac ischemia: monograph. Odessa: Odess. state med. university, «Publishing VMV» (in Ukrainian)

Yushkovska O. G. (2007) Six-minute walking test – a new method of evaluating the effectiveness of sanatorium rehabilitation of patients with cardiovascular pathology. Medical rehabilitation, balneology, physiotherapy, no 3, pp. 18–21. (in Ukrainian)

Brooks D., Solway S., Gibbons W. J. (2003) ATS statement on six-minute walk test. Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 1, pp. 167.

Casanova C., Celli B. R., Barria P. (2011) The 6-min walk distance in healthy subjects: reference standards from seven countries. Eur. Respir. J., vol. 37, pp. 150–156.

Chau C., Barbeau H., Rossignol S. (1998) Early locomotor training with Clonidin in spinal cats. J. Neurophysiol., vol. 79, pp. 392–409.

Duncan P. W. (2011) Body-Weight–Supported Tread­mill Rehabilitation after Stroke, N. Engl. J. Med., vol. 364, pp. 226–236.

Gremeaux V., Troisgros O., Benaim S. (2011) Determining the minimal clinically important difference for the sixminute walk test and the 200-meter fast-walk test during cardiac rehabilitation program in coronary artery disease patients after acute coronary syndrome. Arch. Phys. Med. Rehabil., vol. 92(4), pp. 11–18.

MacKay-Lyons М. (2002) Central Pattern Generation of Locomotion: A Review of the Evidence. Phys. Ther., vol. 82, pp. 69–83.

Scherer M. (2007) Gait rehabilitation with body weight-supported treadmill training for a blast injury survivor with traumatic brain injury. Brain Inj., vol. 21, pp. 93–100.

Westlake K., Patten C. (2009) Pilot study of Lokomat versus manual-assisted treadmill training for locomotor recove­ ry post-stroke. J. of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 6, pp. 18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лікувальна дозована нордична ходьба як нова сучасна форма ЛФК у санаторно-курортних умовах : метод. рек. / уклад.: О. А. Владіміров, Н. І. Владімірова, В. В. Єжов [та ін.]. – К., 2011. – 28 с.

Румянцева Н. А. Комплексная оценка патологического паттерна ходьбы и реабилитационных программ ее восстановления у больных в остром периоде церебрального инсульта : дисс. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н. А. Румянцева. – М., 2010. – 128 с.

Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура : підручник / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.

Харкема С., Берман А. Локомоторная тренировка: принципы и практика : учеб. пособие для врачей, методистов и инструкторов лечеб. физкультуры [Электронный ресурс] / пер. с англ. Дмитрий Хавим. – Лос-Анджелес, 2002, 2006. – Режим доступа : http://beiych.ru/index. php?option=com_content&vicw=articlc&id=94:2009-l 1-0908-16-42&catid=l 5:200910-02-07~29-26&Uemid=46.

Юшковська О. Г. Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця : монографія / О. Г. Юшковська. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, «Вид-во ВМВ», 2009. – 224 с.

Юшковська О. Г. Шестихвилинний кроковий тест – новий спосіб оцінки ефективності санаторно-курортної реабілітації хворих із серцево-судинною патологією / О. Г. Юшковська // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2007. – No 3. – С. 18–21.

Brooks D. ATS statement on six-minute walk test / D. Brooks, S. Solway, W. J. Gibbons // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2003 . – Vol. 1. – P. 167.

Casanova C. The 6-min walk distance in healthy subjects: reference standards from seven countries / C. Casanova, B. R. Celli, P. Barria et al. // Eur. Respir. J. – 2011. – Vol. 37. – P. 150–156.

Chau C. Early locomotor training with Clonidin in spinal cats / C. Chau, H. Barbeau, S. Rossignol // J. Neurophysiol. – 1998. – Vol. 79. – P. 392–409.

Duncan P. W. Body-Weight-Supported Treadmill Rehabilitation after Stroke / P. W. Duncan et al. // N. Engl. J. Med . – 2011. – Vol. 364. – P. 226–236.

Gremeaux V. Determining the minimal clinically important difference for the six-minute walk test and the 200-meter fast-walk test during cardiac rehabilitation program in coronary artery disease patients after acute coronary syndrome / V. Gremeaux, O. Troisgros, S. Benaim // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 2011. – Vol. 92(4). – P. 11–18.

MacKay-Lyons М. Central Pattern Generation of Locomotion: A Review of the Evidence / М. MacKayLyons // Phys. Ther. – 2002. – Vol. 82, N 1. – P. 69–83.

Scherer M. Gait rehabilitation with body weightsupported treadmill training for a blast injury survivor with traumatic brain injury / M. Scherer // Brain Inj. – 2007. – Vol. 21. – P. 93–100.

Westlake K. Pilot study of Lokomat versus manualassisted treadmill training for locomotor recovery poststroke / K. Westlake, C. Patten // J. of NeuroEngineering and Rehabilitation. – 2009. – Vol. 6 – P. 18.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com