Ставлення учнів середнього шкільного віку до свого здоров’я та до уроків фізичної культури

Н. С. Сороколіт

Анотація


Рассматриваются вопросы оценки учащимися среднего школьного возраста своего здоровья, отношения школьников к предмету физическая культура и важности оценки знаний по физической культуре в 5–9-х классах. Проанализированы статистические отчеты Департамента здравоохранения и результаты анкетирования учащихся 5–9-х классов. Обработано 2290 анкет учащихся среднего школьного возраста. Установлено процентное значение отношения учащихся к уроку физической культуры и важность оценивания учебных достижений


Ключові слова


здоровье; учащиеся 5–9-х классов; физическая культура; оценка

Повний текст:

PDF

Посилання


Butyrskaya I. B. Features of the health for pupils middle and high school age at the boarding schools: Dissertation ... Candidate. honey. sciences: 14.02.01 / I. B. Butyrskaya; Institute of Hygiene and Medical Ecology of O. M. Marzeev AMS of Ukraine. – K., 2004.

Ivanov L. I. Physical education of pupils with health disabilities / L. I. Ivanova. – Kiev: Letter LTD, 2012. – 320 p.

Lysak I. V. Needs and motivational approach to physical education programs for middle school pupils: Thesis. candidate. in physical sciences and Sport: 24.00.02. / I. V. Lysak. – Kiev, 2013. – 23 p.

Pietsch V. M. Sociology: general course: Teach. handbookfor students high instituts. Education of Ukraine / V. M. Pietsch. – Kiev: Caravel, 1999. – 248 p.

Statistical reports of the health department the Lviv Region State Administration during, 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутирська І. Б. Особливості формування здоров’я учнів середнього та старшого шкільного віку в учбових закладах інтернатного типу: дис. ... канд. мед. наук: 14.02.01 / І. Б. Бутирська // Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України. – К., 2004.

Іванова Л. І. Фізичне виховання учнів з відхиленням у стані здоров’я / Л. І. Іванова. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 320 с.

Лисак І. В. Потребово-мотиваційний підхід до формування програм фізичної культури для учнів середніх класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02. / І. В. Лисак. – К., 2013. – 23 с.

Піча В. М. Соціологія: загальний курс.: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. освіти України / В. М. Піча. – К.: Каравела, 1999. – 248 с.

Статистичні звіти департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за 2012 рік.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com