Стратегічне навчання осіб з апраксією в процесі ерготерапії з формуванням здатності до перенесення здобутих навичок

Основний зміст сторінки статті

Олександра Калінкіна
Анастасія Варивода

Анотація

Резюме. Апраксія є когнітивно-моторним розладом планування, що виражається в нездатності виконувати цілеспрямовані рухи за відсутності сенсорної або моторної проблеми, що ускладнює здатність людини виконувати заняттєву активність. Відповідно до визначення, яке пропонує професійна організація ерготерапевтів України, основною метою ерготерапії є уможливити залучення людини до виконання повсякденних занять, досягти максимально можливого рівня її незалежності та покращити якість її життя шляхом розвитку, відновлення або підтримання функціональних навичок, модифікації заняттєвої активності людини або адаптації її середовища. Метa. Проаналізувати принципи стратегічного навчання в процесі ерготерапевтичного втручання для осіб з апраксією з формуванням здатності до перенесення здобутої навички в інші контексти. Методи. Аналіз науково-методичної літератури та Інтернет-ресурсів, синтез та узагальнення отриманої інформації. Результати. Проаналізовано та систематизовано принципи використання стратегічного навчання, які базуються на формуванні навичок для ефективної реалізації заняттєвої активності в альтернативний спосіб у процесі ерготерапії осіб з апраксією. Доповнено знання про структуру стратегічного навчання з принциповим припущенням, що для ефективного виконання заняттєвої активності пацієнтам необхідно паралельно розвивати вміння вирішувати проблеми та здатності до перенесення навичок в різні контексти, що дозволятиме мати позитивні віддалені результати втручання. У статті висвітлено концепцію стратегічного навчання та шість принципів формування здатності перенесення навички в різні контексти. Представлені концепції та принципи відповідають засадам клієнтоцентричної практики та застосовуються відповідно до існуючих моделей практики ерготерапії, оскільки вони фокусуються на виконанні заняттєвої активності та участі.


Ключові слова: ерготерапія, заняттєва активність, стратегічне навчання, перенесення навички, апраксія.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олександра Калінкіна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м. Київ, 03150, Україна

ГО «Українське товариство ерготерапевтів»

Анастасія Варивода, Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м. Київ, 03150, Україна

Ерготерапевт центру фізичної реабілітації «Фенікс».