Моделювання функцій опорно- рухового апарату як інструмент вибору та використання засобів фізичної терапії в осіб із надлишковою масою тіла та гоналгіями

Основний зміст сторінки статті

Ірина Жарова
Володимир Скочко
Ольга Кучерява

Анотація

Резюме. Надлишкова маса тіла є важливим фактором ризику утворення болю, переважно у колінних суглобах, внаслідок надмірного систематичного механічного навантаження та обмеження фізичної активності, що призводить до слабкості м’язово-зв’язкового апарату й порушення конгруентності суглобових поверхонь. Збільшення маси тіла створює передумови перенавантаження колінних суглобів. Мета. Висвітлення актуальності проблеми виникнення болю у колінах, спричинених збільшенням маси тіла, тобто внаслідок збільшення осьового навантаження на колінні та суміжні із ними суглоби, а також розгляд способів підвищення ефективності фізичної терапії жінок із надмірною масою тіла шляхом розробки удосконаленої фізико-математичної моделі нижньої кінцівки, що сприятиме більш точному аналізу впливу надмірної ваги на колінні та суміжні суглоби. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, інтрументальні методи, діагностика. Результати. Відомо, що втрата ваги призводить до зменшення навантаження на суглоби, а отже, потенційно затримує прогресування запальних процесів і у колінних суглобах. Основна причина розвитку болю у колінах – невідповідність між механічним навантаженням на суглобову поверхню хряща та її здатністю чинити опір цьому навантаженню, що викликає явища дегенерації та деструкцій. Робота містить огляд того, як за допомогою методів геометричного формоутворення й чисельного моделювання можна вдосконалити тенсегріті-модель нижньої частини тіла для того, щоб оцінити сили натягу та стискання у колінному й суміжних суглобах. Для реалістичної побудови моделі нижньої частини опорно-рухового апарату знадобиться провести ретельний аналіз специфіки розподілу внутрішніх зусиль у м’язах та кістках ніг і таза людини. Це дасть змогу зрозуміти яким саме чином надмірна вага, розподілена в різних частинах тіла, призводить до задіяння відповідних груп м’язів та їх комбінацій у непритаманний для людини зі збалансованою вагою спосіб, що спричиняє неправильний характер розподілу внутрішніх зусиль у суглобах. Проаналізовано, як удосконалена тенсегріті-модель нижньої частини опорно-рухового апарату людини буде сприяти покращенню розуміння розподілу навантажень на колінний та суміжні з ним суглоби, допомагати наочності вивчення та оцінювання впливу надмірної ваги тіла на колінні суглоби та створювати передумови для вдосконалення програм з фізичної терапії, що допоможе підвищити показники фізичного та психоемоційного стану, покращити якість життя.


Ключові слова: надмірна вага, колінний суглоб, навантаження, біль, тансегріті-модель, опорно-руховий апарат, фізична терапія.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті