Сучасні погляди на застосування заходів фізичної терапії в осіб з розсіяним склерозом

Основний зміст сторінки статті

Марія Балаж
Олександр Гордашевський

Анотація

Резюме. Розсіяний склероз – це захворювання центральної нервової системи, що призводить до множинних функціональних порушень та інвалідності в молодому віці. Мета. Розглянути сучасні підходи та проблеми застосування заходів фізичної терапії в осіб із розсіяним склерозом (РС). Методи. Аналіз та узагальнення даних наукової літератури і практичних рекомендацій із застосування заходів фізичної терапії в осіб із РС. Результати. РС – розповсюджене хронічне захворювання центральної нервової системи, яке вражає приблизно 3 млн осіб у світі та є однією з найчастіших причин інвалідності. Актуальні наукові дані свідчать про те, що заходи фізичної терапії можуть бути ефективною стратегією реабілітації для людей із РС. Проте лише мала частка пацієнтів дотримується рекомендацій з рухової активності та проходить програму фізичної терапії. Розрив між доказовою базою та рівнем участі пацієнтів у програмах фізичної терапії може бути спричинений багатьма факторами, в подоланні яких важлива роль належить як практикуючим фізичним терапевтам, так і міжнародній науковій спільноті. Численні дослідження свідчать про позитивний вплив фізичних вправ на фізичний стан, рухові функції, симптоми та якість життя людей із РС. Проте аналіз спеціальної літератури виявив брак високоякісних доказів ефективності різноманітних методів та стратегій фізичної терапії. Окрім низької якості наукових досліджень, існують також численні фізичні, середовищні та психосоціальні бар’єри, які перешкоджають участі пацієнтів із РС у програмах фізичної терапії. Майбутні дослідження, які мають на меті вирішення цих обмежень, будуть мати важливе значення для підвищення ефективності комп лексної терапії пацієнтів із РС.


Ключові слова: розсіяний склероз, реабілітація, фізична терапія, фізичні вправи.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті