Особливості застосування нордичної ходьби у реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця

Основний зміст сторінки статті

Ольга Юшковська
Олександр Плакіда
Олена Філоненко

Анотація

Резюме. Стаття присвячена підвищенню ефективності реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) зі застосуванням нордичної ходьби на санаторному етапі лікування шляхом оптимізації алгоритму програми фізичної реабілітації. Враховується попередня оцінка статичного та динамічного стереотипів для досягнення оптимальної біомеханіки під час занять нордичною ходьбою. Мета. Вивчити особливості застосування нордичної ходьби у реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця. Методи. Опитування, анкетування (опитувальник САН), антропометрія, клініко-інструментальні (електрокардіографія), лабораторні (біохімічний аналіз крові) та функціональні методи (Честер степ-тест, тест 6-хвилинної ходьби, оцінка неоптимальності статико-динамічного стереотипу), методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що використання етапного алгоритму при застосуванні нордичної ходьби в комплексній програмі реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця на санаторному етапі веде до вірогідного підвищення ефективності комплексної реабілітації останніх, формування вірних навичок із застосування нордичної ходьби з перспективою до застосування на подальших етапах реабілітації. Можливість реалізації реабілітаційного потенціалу в програмі реабілітації хворих на ІХС із застосуванням нордичної ходьби значно залежить від спроможності пацієнта до оптимальної реалізації необхідних рухових актів, що потребує додаткового оцінювання статико-динамічного стереотипу та корекції виявлених порушень останнього до початку застосування лікувальної дозованої нордичної ходьби.


Ключові слова: ішемічна хвороба серця, динамічний стереотип, нордична ходьба.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті