Моделювання режимів фізичної активності дітей молодшого шкільного віку 1-ї та 2-ї груп здоров’я

Основний зміст сторінки статті

В'ячеслав Семененко
Сергій Трачук
Вікторія Білецька

Анотація

Резюме. Розглянуто питання моделювання режимів фізичної активності дітей молодшого шкільного віку різних груп здоров’я. Мета. Аналіз режимів фізичної активності різної інтенсивності у молодших школярів 1-ї та 2-ї груп здоров’я. Методи. Аналіз науково-методичної літератури; тредмілергометрія та газоаналіз, методи математичної статистики. Результати. Здійснено оцінювання стану серцево-судинної та дихальної систем у процесі виконання фізичних навантажень дітьми молодшого шкільного віку, яких було розподілено на дві групи. На основі результатів досліджень можна розробити нові або вдосконалити традиційні форми організації фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку, віднесених до 1-ї та 2-ї груп здоров’я, оптимізувати їхню фізичну активність для досягнення максимального оздоровчого ефекту.


Ключові слова: фізичне виховання, групи здоров’я, модель, фізична активність, регресійний аналіз.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті