Особливості морфофункціонального і психофізичного стану дітей 6-річного віку як складових готовності до шкільного навчання

Основний зміст сторінки статті

Наталія Пангелова
Тетяна Круцевич
Борис Пангелов
Владислав Рубан

Анотація

Резюме. Дослідження фізичного розвитку та психофізичного стану дітей проводили з метою визначення їх готовності до шкільного навчання. Проблема підготовки дітей до школи нині набуває особливої гостроти, оскільки спостерігається зниження психофізичної готовності майбутніх школярів до навчання, що пов’язано зі зниженням рівня рухової активності дітей у зв’язку з об’єктивними чинниками (пандемія COVID-19, введення військового стану в Україні, перехід на дистанційне навчання). Мета. Дослідити вікові особливості морфо-функціонального і психофізичного стану дітей 6-го року життя. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, спостереження, експеримент (констатувальний), тестування; психологічні методи; антропометрія, спірометрія, метод індексів; методи математичної статистики. Результати. Дослідження фізичного та психофізіологічного стану дітей 6 років дозволили отримати показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості і пізнавальних процесів. Середньостатистичні значення морфологічних параметрів фізичного розвитку досліджуваних груп дітей знаходяться у межах вікової норми. Показники функціонального стану дихальної системи відповідають низькому рівню, що свідчить про погану вентиляцію легень і недостатній розвиток дихальної мускулатури. У ході аналізу фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку було виявлено, що показники силових і координаційних здібностей відповідають середньому рівню розвитку згідно з оціночними таблицями, а показники тестування швидкісно-силових, швидкісних здібностей і гнучкості – низькому. Особливості розвитку складових пізнавальних процесів – сприймання, пам’яті, мислення, уяви та уваги – у переважної кількості дітей відповідають низькому та середньому рівням. Результати дослідження свідчать, що більшість дітей не мають виявленого пізнавального інтересу, а рівень їхніх мотивацій до навчання можна визначити як низький.


Ключові слова: психофізичний розвиток, дошкільнята, готовність, шкільне навчання.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті