Дослідження фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану

Основний зміст сторінки статті

Оксана Марченко
Ольга Холодова

Анотація

Резюме. У статті подано результати педагогічного тестування та рівня фізичної підготовленості учнів 1–3-х класів в умовах воєнного стану. Мета. Дослідити рівень фізичної підготовленості учнів 1–3-х класів в умовах воєнного стану. Методи. Аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати. У ході дослідження показників рухових тестів виявлено незадовільний стан рівня фізичної підготовленості учнів 1–3-х класів. Висновок ґрунтується на тому, що низький рівень фізичної підготовленості (68,33 %) має переважна більшість хлопців і дівчат. Середній рівень фізичної підготовленості мають 28,33 % респондентів. Школярів з високим рівнем фізичної підготовленості не було виявлено. Зміст та спрямованість фізичного виховання в умовах воєнного стану не забезпечують належного рівня фізичної підготовленості і фізичного здоров’я учням молодшого шкільного віку тому потребують інтенсивного пошуку нових підходів та інноваційних форм організації освітнього процесу з фізичного виховання, що сприятимуть підвищенню рівня фізичної підготовленості та відновленню психоемоційного та фізичного стану школярів.


Ключові слова: фізична підготовка, хлопці, дівчата, фізичне виховання, фізичні якості.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті