Характерні особливості ставлення до власного здоров’я та вибору факторів здорового способу життя школярів різного віку

Основний зміст сторінки статті

Оксана Марченко
Марія Бричук

Анотація

Резюме. У статті розглянуто фактори здорового способу життя (ЗСÆ), яких дотримуються школярі різних вікових груп. Наведено аналіз аналогічних праць сучасних учених та узагальнено результати наукових досліджень, спрямованих на формування ЗСÆ школярів. Мета. Дослідити вікові та статеві особливості вибору факторів ЗСÆ школярів різного віку. Методи. Аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація; анкетування, тестування за методикою М. Рокича «Ціннісні орієнтації». Результати. Визначено вікові та статеві особливості вибору факторів ЗСÆ. Доведено, що через відсутність відповідних знань та настанов школярі не мають чітко визначених асоціацій з поняттям «здоровий спосіб життя», а руховий режим як один із факторів здорового способу життя у юнаків і дівчат 14–17 років залишається на останньому місці. Тільки 34,1 % випускників, 48,9% учнів дев’ятого класу та 33,3 % десятикласників не вживають алкогольні напої. Найбільший відсоток серед юнаків, які палять, визначений у сьомому та восьмому класах (33,3 та 22,7 % відповідно).


Ключові слова: школярі, юнаки, дівчата, здоров’я, здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт, шкідливі звички.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті