Особливості секреторної здатності слизових оболонок травної системи у спортсменів (легкоатлетів) під впливом значних фізичних навантажень

Основний зміст сторінки статті

Олена Шматова
Марина Барчук

Анотація

Резюме. У роботі узагальнено результати обстеження 24 спортсменів (легкоатлети) 18–20 років у передзмагальний та післязмагальний періоди. Мета. Вивчити особливості секреторної здатності слизових оболонок травної системи у спортсменів (легкоатлетів) під впливом значних фізичних навантажень. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, обстеження, узагальнення. Результати. Для досягнення поставленої мети визначали вміст в слині імуноглобулінів, лактоферину, проводили аналіз копроцитограм у передзмагальний та післязмагальний періоди. Проведені дослідження продемонстрували зниження вмісту імуноглобулінів та лактоферину в слині спортсменів, а також ознаки порушення функціонального стану кишечнику і підшлункової залози. Визначення секреторної здатності слизових оболонок має істотне значення для діагностики і контролю ряду захворювань травної системи та може бути корисним для проведення персоніфікованого моніторингу стану здоров’я конкретного спортсмена.


Ключові слова: фізичні навантаження, імуноглобуліни, дисбактеріоз, слизові оболонки.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті