Вплив психофізіологічного стану на спеціальну роботоздатність спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо

Основний зміст сторінки статті

Марина Чистякова

Анотація

Резюме. Сучасний жіночий спорт швидко розвивається, спостерігається зростання уваги до особливостей прояву спеціальної роботоздатності й психофізіологічних станів спортсменок протягом менструального циклу. Мета. Визначити та порівняти психофізіологічний стан і спеціальну роботоздатність спортсменок, які спеціалізуються у дзюдо, протягом менструального циклу. Методи. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне тестування. Для визначення стану психофізіологічних функцій використовували діагностичний комплекс «Діагност-1». Результати. Психофізіологічний стан і спеціальна роботоздатність спортсменок змінюються за фазами циклу та характеризуються такими показниками: вищим психофізіологічним статусом і збільшенням спеціальної роботоздатності у постменструальну і постовуляторну фази, зниженням спеціальної роботоздатності в овуляторну, передменструальну фази й особливо у фазу менструації. Найбільший рівень спеціальної роботоздатності спортсменок у постменструальну і постовуляторну фази супроводжувався вищою швидкістю обробки інформації в центральній нервовій системі, що проявлялося у швидших реакціях вибору та скороченні часу виконання завдання у тесті функціональної рухливості нервових процесів. Це певною мірою підтверджено кореляційним аналізом отриманих даних. Виявлені відмінності можуть мати прогностичне значення та бути використані для оптимізації спортивного вдосконалення в цьому виді спорту.


Ключові слова: спортсменки, дзюдо, функціональні можливості, спеціальна роботоздатність, фази менструального циклу, психофізіологічний стан.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті