Оцінювання ступеня виконання екогігієнічних правил гігієни сну спортсменами за умов глобального світлового забруднення довкілля штучними джерелами освітлення

Основний зміст сторінки статті

Олег Циганенко
Наталія Склярова
Ольга Чернікова
Тетяна Коломієць

Анотація

Резюме. Проведено оцінювання ступеня виконання екогігієнічних правил гігієни сну спортсменами за умов глобального світлового забруднення довкілля штучними джерелами освітлення. Мета. Розробити методологічні підходи до оцінювання ступеня виконання екогігієнічних правил гігієни сну спортсменами за умов глобального світлового забруднення довкілля штучними джерелами освітлення територій спортивної інфраструктури. Методи. Аналіз наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації, узагальнення, формалізація, синтез, аналіз, індукція та дедукція, ідеалізація, метод спрямування від абстрактного до конкретного, метод анкетного опитування. Результати. Розроблено методологічні підходи до оцінювання ступеня виконання спортсменами екогігієнічних правил гігієни сну за умов глобального світлового забруднення довкілля, в тому числі і територій спортивної інфраструктури, штучними джерелами світла з застосуванням методу анкетного опитування. Зроблено висновки, що глобальне світлове забруднення довкілля штучними джерелами світла становить значну проблему порушення циркадіанного (циркадного) біологічного ритму сон–неспання та здоров’я людини, в тому числі і спортсменів, особливо тих, які значний час знаходяться в умовах відкритого простору у великих містах–мегаполісах, таких як Київ, з суттєвим світловим забрудненням територій спортивної інфраструктури. Проведене оцінювання ступеня виконання спортсменами екогігієнічних правил гігієни сну в умовах глобального світлового забруднення довкілля, в тому числі і територій спортивної інфраструктури, на прикладі м. Києва показало, що мають місце випадки недостатнього виконання цих правил.


Ключові слова: екогігієнічні правила гігієни сну, глобальне світлове забруднення довкілля, спортсмени, циркадіанний біоритм сон–неспання, штучні джерела світла.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті