Екологічний підхід до експлуатації та реабілітації спортивної інфраструктури міста

Основний зміст сторінки статті

Сергій Футорний
Олена Маслова
Дмитро Ратніков

Анотація

Резюме. Професійні спортивні споруди мають відносно недовгий термін служби, багато з них зносять через 30 років або менше. Зазвичай їх будують за рахунок державного фінансування, яке могло б бути використане для вирішення, мабуть, більш нагальних і важливих потреб громадян, таких як забезпечення більшого доступу до медичної допомоги або покращення державних шкіл. Вони можуть штучно впливати на вартість міської нерухомості, змінювати склад та чисельність населення певної території, рідко створюють широку та егалітарну участь громадськості, натомість є місцем проведення багатовитратних заходів. Через це великі проєкти розвитку спортивної інфраструктури, такі як стадіони, футбольні майданчики та арени можуть бути антитезою сталого розвитку сучасного суспільства, тобто розвитку, який захищає природне середовище та «зелені» зони, сприяє економічному зростанню та посилює соціальну справедливість. Мета. Визначити теоретичні концептуалізації екологічного підходу у проєктуванні, експлуатації та реабілітації спортивної інфраструктури міста з позиції екології спорту. Методи. Аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; моніторинг інформаційних ресурсів мережі Інтернет; метод систематизації; контент-аналіз. Результати. На основі проведених нами досліджень було розроблено схему концептуалізації екологічного підходу у проєктуванні, експлуатації та реабілітації спортивної інфраструктури міста з позиції екології спорту, що включала три основні складові наукового пошуку: визначення теоретичних засад, формулювання методичної основи і представлення змісту та рушійних компонентів процесу концептуалізації авторського підходу. Отримані результати дали змогу виокремити і представити характеристику першої складової – теоретичні засади концептуалізації екологічного підходу у проєктуванні, експлуатації та реабілітації спортивної інфраструктури міста з позиції екології спорту.


Ключові слова: концептуалізація, екологічний підхід, проєктування, експлуатація, реабілітація, спортивна інфраструктура, місто, екологія спорту.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті