Локус контролю як особистісний ресурс подолання стресу кваліфікованих спортсменок

Основний зміст сторінки статті

Світлана Федорчук
Тетяна Петровська
Лілія Арнаутова
Ольга Ганага
І. Хмельницька

Анотація

Анотація. Розглянуто проблеми подолання стресових ситуацій, труднощів у тенувальній і змагальній діяльності спортсменів в ігрових видах спорту. Мета. Оцінювання локусу контролю кваліфікованих гандболісток у взаємозв’язку зі стратегіями подолання стресу. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел та даних мережі Інтернет, методи психологічної діагностики, методи математичної статистики. Результати. В обстежених спортсменів виявлено переважання таких адаптивних копінг-стратегій, як «Планування вирішення проблеми», «Прийняття відповідальності», «Позитивна переоцінка», «Пошук соціальної підтримки», «Самоконтроль» та неадаптивної стратегії «Втеча–уникнення». Більшості обстежених був властивий загальний інтернальний тип локусу контролю, а також інтернальний тип локусу контролю у сфері продуктивних відносин, досягнень та невдач та у міжособистісних взаєминах. У сфері сімейних відносин, здоров’я та хвороби для більшості спортсменок був характерний екстернальний локус контролю. Загальна інтернальність обстежених спортсменок не впливала на вибір стратегій подолання стресу. Чим вищою виявилася інтернальність обстежених гандболісток у сфері міжособистісних відносин, тим більш сформованою виявилася конструктивна стратегія «Пошук соціальної підтримки». Проте, рівень суб’єктивного контролю обстежених у сфері здоров’я та хвороби асоціювався з неконструктивними стратегіями «Конфронтативний копінг» і «Втеча–уникнення». Виявлено тенденцію до взаємозв’язку інтернальності в галузі досягнень і невдач, в міжособистісних відносинах та конструктивних стратегій подолання стресу «Самоконтроль» і «Прийняття відповідальності».


Ключові слова: копінг-стратегії, локус контролю, кваліфіковані спортсменки, гандбол.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті