Вітчизняний досвід організації фізкультурно-спортивної роботи в закладах позашкільної освіти

Основний зміст сторінки статті

Вікторія Маринич
Ірина Когут

Анотація

Резюме. Розглянуто роботу в закладах позашкільної освіти для забезечення інклюзивного виховання дітей з особливими освітніми потребами. Мета. Аналіз й узагальнення вітчизняного досвіду організації та інклюзивного підґрунтя фізкультурно-спортивної роботи в закладах позашкільної освіти. Методи. Аналіз наукової літератури; контент-аналіз; синтез та узагальнення. Результати. Синтез та узагальнення тематики та змісту 36 дисертацій та звітів дозволив виділити чотири змістові групи: «Фізкультурно-спортивна робота в закладах позашкільної освіти», «Інклюзія і фізкультурно-спортивна робота в закладах освіти різних типів», «Рухова активність у позаурочний час», «Загальні основи розвитку інклюзії в Україні та країнах світу». Здійснено ретроспективний аналіз академічних текстів за  пошуковим запитом в кількісному аспекті та визначено частоту вивчення показників під час досліджень організації та інклюзивного підґрунтя фізкультурно-спортивної роботи в закладах позашкільної освіти в першій змістовій групі. Охарактеризовані друга, третя і четверта змістові групи. Бібліометричний аналіз академічних текстів, що стосуються організації фізкультурно-спортивної роботи в закладах позашкільної освіти, дозволив встановити пошукове поле дисертацій, які об’єднують визначені ключові слова. Наукові розвідки українських учених спрямовані на різноманітні цільові групи. В роботах висвітлено різні аспекти організації фізкультурно-спортивної роботи в закладах позашкільної освіти, проте інклюзивне підґрунтя відсутнє в переважній більшості досліджень. Наявні розвідки, в яких узагальнено досвід організації фізкультурно-спортивної роботи в закладах освіти різних типів, враховуючи її інклюзивність. Частину досліджень присвячено різним видам рухової активності в позаурочний час у закладах освіти різних типів, проте вони не охоплюють категорії осіб з інвалідністю або інші категорії осіб, виключених з освітнього процесу. Деякі дослідження спрямовані на загальні основи розвитку інклюзії в Україні, а також на вивчення досвіду інклюзивної освіти в зарубіжних країнах, а саме США, Канади, Мальти.


Ключові слова: фізкультурно-спортивна робота, заклади позашкільної освіти, інклюзивність, фізкультурно-оздоровча робота, рухова активність.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті