Поліпшення медичного забезпечення організації фізичної культури і спорту в Казахстані

Основний зміст сторінки статті

Жанар Андасова
М. Жукешева
Т. Тулендієва
А. Нурматов

Анотація

Анотація. У статті представлено огляд сучасної зарубіжної літератури, де розглянуто питання стану системи медичного забезпечення фізичної культури і спорту у Республіці Казахстан, а також рекомендації до вдосконалення та модернізації її організаційної структури. Мета. Вдосконалення системи медичного забезпечення фізичної культури та спорту Республіки Казахстан. Методи. Аналіз сучасної наукової літератури. Результати. На сьогодні нагальним є вирішення досліджуваного питання. Для досягнення високих спортивних результатів необхідні чітка організаційна структура,  інтеграція всіх учасників спортивно-тренувального процесу, науково обґрунтований системний моніторинг рівня здоров’я та функціонального стану, інноваційна система відновлення та підвищення працездатності спортсмена, інформаційно-технічне забезпечення. Тому головним завданням є створення концепції розширення медико-фізкультурних послуг у Республіці Казахстан, розробка та реалізація програми вдосконалення медичного забезпечення спорту Республіки Казахстан.


Ключові слова: медичне забезпечення фізичної культури, спорт, оздоровлення.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті