Оцінювання ризику падінь у осіб похилого та старечого віку

Основний зміст сторінки статті

Олена Лазарєва
Юлія Шевчук

Анотація

Резюме. Ерготерапевти посідають одне з найважливіших місць в розробці програм втручань для осіб, які мають підвищений ризик падіння, вже перенесли падіння чи мають страх падінь. Всебічна, повна та об’єктивна оцінка ризиків падінь дає можливість розробити комплексну та своєчасну програму втручань, що суттєво зменшать ризики падінь у майбутньому. Мета. Проаналізувати досвід зарубіжних та вітчизняних учених з питань оцінювання падінь та визначити методи оцінювання падінь для проведення власного дослідження. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури. Результати. Представлено загальну характеристику методів оцінювання ризиків падінь, що використовуються в зарубіжних країнах, та дано детальну їх характеристику, що буде використано у власному дослідженні цього питання. Всебічне, повне та об’єктивне оцінювання ризиків падінь є важливим з точки зору розуміння природи падінь та своєчасної розробки програм втручань. Планується розробка комплексної програми фізичної терапії та ерготерапії для осіб похилого та старечого віку, які мають підвищений ризик падінь.


Ключові слова: ерготерапія, падіння, особи похилого та старечого віку, втручання, оцінювання, ризик.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті