Покази для ерготерапії як частини міждисциплінарної терапії годування дітей з церебральним паралічем

Основний зміст сторінки статті

Олена Лазарева
Ольга Мангушева

Анотація

Резюме. Переважна більшість дітей з церебральним паралічем (ЦП) мають труднощі з вживанням їжі як базовою активністю повсякденного життя. Визначення показів для ерготерапії з метою вирішення труднощів з годуванням дітей з ЦП сприятимуть наданню якісних та своєчасних реабілітаційних послуг. Мета. На основі аналізу сучасних наукових досліджень та клінічних рекомендацій виявити та систематизувати покази для ерготерапії як частини міждисциплінарної терапії годування дітей з ЦП. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, синтез та узагальнення. Результати. У результаті аналізу міжнародних рекомендацій до комплексної реабілітаційної допомоги дітям з труднощами із вживанням їжі на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), а також міжнародних публікацій про сферу професійних компетентностей та ефективності втручань ерготерапевтів для дітей з ЦП було визначено чіткі покази для ерготерапії як частини міждисциплінарної команди терапії годування. Покази для ерготерапії охоплюють труднощі процесу споживання їжі та рідин дітьми з ЦП і групуються за такими категоріями: порушення безпеки, ефективності, самостійності та активної участі дитини у процесі вживання їжі, а також контекстуальні бар’єри. Показами для ерготерапії також можуть бути труднощі батьків або доглядальників у процесі годування дітей з ЦП. Зазначено, що ерготерапевти є невід’ємною частиною міждисциплінарної терапії годування дітей з ЦП і повинні залучатися до реабілітаційного процесу для всебічної допомоги з метою покращення якості життя як дитини, так і сім’ї в цілому.


Ключові слова: ерготерапія, терапія годування, вживання їжі, покази, діти з церебральним паралічем.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті