Особливості індивідуального підходу до фізичної терапії осіб з хронічним неспецифічним болем у спині на основі мотиваційного інтерв’ювання

Основний зміст сторінки статті

Артем Згурський
Ірина Смоляр
Антоніна Ковельська
Ігор Онопрієнко

Анотація

Резюме. Біль у попереку (дорсалгії) є однією з основних причин інвалідності в усьому світі. Мета. Проаналізувати новітні підходи до застосування засобів і методів фізичної терапії (ФТ) для відновлення якості життя працівників розумової діяльності при хронічних попереково-крижових дорсалгіях (ПКД). Методи. Аналіз наукової та науково-методичної літератури, синтез та узагальнення. Результати. Доповнено й розширено знання про погіршення показників якості життя та збільшення обмежень у трудовій діяльності у працівників розумової діяльності з хронічними ПКД, вплив типу ставлення до хвороби на результативність ФТ, психологічну та соціальну складові якості життя, а також про основні неінвазивні методи лікування пацієнтів із хронічним болем у попереку. Доповнено знання про вплив мотиваційного інтерв’ю та спільного з пацієнтом визначення цілей ФТ на формування способу життя, що дозволяє відновити порушені внаслідок захворювання функції, поліпшити якість життя працівників розумової діяльності з хронічними ПКД та зменшити кількість, тривалість і важкість повторних рецидивів захворювання. Аналіз наукової та науково-методичної літератури доводить ефективність впливу впроваджених підходів до застосування заходів ФТ для покращення динаміки якості життя, зменшення обмежень у трудовій діяльності у працівників розумової діяльності з хронічними ПКД. З метою вчасного досягнення запланованих цілей ФТ слід використовувати управління та мотивацію під час роботи з пацієнтами, котрі проходять курс ФТ ортопедичної спрямованості.


Ключові слова: розумова діяльність, хронічні дорсалгії попереково-крижового відділу хребта, якість життя, заходи фізичної терапії.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті