Формування загальних та фахових компетентностей в освіті фізичних терапевтів у країнах Європейського Союзу

Основний зміст сторінки статті

Володимир Кормільцев
Олена Лазарева
Олена Бісмак
Вікторія Брушко
Світлана Гаврелюк

Анотація

Анотація. Розглянуто питання підготовки фізичних терапевтів у країнах Європейського Союзу. Мета. Проаналізувати оcновні загальні та фахові компетентності фізичних терапевтів, що формуються під час навчання в країнах Європейського Союзу та Великій Британії. Методи. Aналіз та узагальнення досвіду підготовки фахівців із фізичної терапії в країнах Євросоюзу та Великій Британії, моніторинг інформаційних ресурсів мережі Інтернет, системний підхід. Результати. В більшості країн ЄС майбутні фізичні терапевти опановують робочі етапи фізичної терапії, які служать для підтримання, сприяння, поліпшення або відновлення мобільності в рамках зміцнення здоров'я, профілактики, терапії та реабілітації. По закінченні навчання фізіотерапевти опанували професійну етику, що регулює їх дії та діяльність у медичній сфері та соціальному контексті. В Україні до початку активних реформ в галузі охорони здоров’я та підготовки фізичних терапевтів не проводилось. Основною метою програми є навчання фізіотерапевта як незалежного медичного працівника, який зможе працювати самостійно або в команді з прийнятими міждисциплінарними навичками в плануванні, проведенні та оцінюванні фізіотерапевтичного лікування.


Ключові слова: фізична терапія, загальні компетентності, фахові компетентності.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті