Аналіз освітніх програм та навчальних планів з фізичної терапії в країнах Європи

Основний зміст сторінки статті

Володимир Кормільцев
Олена Лазарева
Олена Бісмак
Вікторія Брушко
Світлана Гаврелюк

Анотація

Резюме. Аналіз досвіду європейських країн дасть можливість використовувати позитивні тенденції у вітчизняній підготовці фахівців із фізичної терапії та ерготерапії й випускати на ринок праці кваліфікованих фахівців. Мета. Проаналізувати освітні програми та навчальні плани з фізичної терапії в країнах Європейського Союзу та Великої Британії. Методи. Аналіз та узагальнення досвіду підготовки фахівців із фізичної терапії в країнах Євросоюзу та Великої Британії, моніторинг інформаційних ресурсів мережі Інтернет, системний підхід. Результати. Всесвітня конфедерація фізичної терапії (WCPT) рекомендує, щоб професійні освітні програми початкового рівня для фізичних терапевтів ґрунтувалися на навчанні в університеті тривалістю не менше чотирьох років, були незалежно підтверджені й акредитовані в рамках стандарту, що забезпечуватиме випускникам повне офіційне та професійне визнання. Існують інновації й відмінності в реалізації програм також у кваліфікаціях початкового рівня, включаючи перші університетські ступені, кваліфікації магістрів та докторантів. Фізична терапія зараз є спеціальною освітньою програмою, викладається на багатьох немедичних факультетах майже в усіх країнах Європи. Аналізуючи процес підготовки магістрів в країнах ЄС та Великій Британії, можна побачити, що для кожної країни характерні свої особливі вимоги до здобуття освітнього ступеня бакалавра чи магістра, зумовлені вимогами професійних спільнот або відомств. Проте більшу частину навчальних програм становлять дисципліни практичного профілю або такі, де передбачений науковий пошук.


Ключові слова: освітня програма, навчальний план, фізична терапія.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті