Адаптація підлітків чоловічої статі Вінниччини до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення

Основний зміст сторінки статті

Юрій Фурман
Олександра Брезденюк
Вікторія Онищук

Анотація

Резюме. Розглянуто питання фізичного здоров’я підлітків, що оцінюється за здатністю адаптуватися до фізичних навантажень аеробного й анаеробного спрямування. Мета. Визначення адаптаційних можливостей підлітків чоловічої статі Вінниччини до фізичних навантажень в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення. Методи. Велоергометрія, пульсометрія, сфігмоманометрія, методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що рівень аеробної продуктивності хлопців 13–14 років, за критеріями Я. П. Пярната, відповідає «середньому», а 15–16 років – «нижчому за середній» рівням. Середнє значення відносного показника VO2max підлітків 13–14 років, за Г. Л. Апанасенко, перевищує «безпечний рівень здоров’я», а в осіб 15–16 років знаходиться нижче «безпечного рівня». На основі отриманих даних розроблено критерії оцінювання аеробної й анаеробної продуктивності осіб чоловічої статі 13–14 та 15–16 років шляхом створення стандартів функціональної підготовленості на основі середніх арифметичних та середніх квадратичних відхилень показників максимального споживання кисню, порога анаеробного обміну, максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 10 с, 30 с, за 1 хв.


Ключові слова: адаптація, аеробна продуктивність, анаеробна продуктивність, стандарти.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті