Факторний аналіз для виявлення лімітуючих складників фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку різних медичних груп

Основний зміст сторінки статті

В'ячеслав Семененко
Андрій Михальчук
Сергій Трачук
Вікторія Білецька

Анотація

Резюме. Проведено факторний аналіз складників фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку різних медичних груп здоров’я. Мета. Визначення конфігурації факторів, що лімітують фізичну підготовленість учнів молодшого шкільного віку різних медичних груп. Методи. Факторний аналіз, метод головних компонентів. Результати. На основі процедури факторного аналізу з використанням відповідних показників отримано досить повну характеристику компонентів фізичної підготовленості учнів початкової школи різних медичних груп, яка має певні відмінності. В учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, домінуючими були такі чинники: фізичний розвиток, кистьова динамометрія правої та лівої кисті, показники серцево-судинної системи, дихальної системи. В учнів основної та підготовчої медичних груп серед домінуючих чинників виявлено фізичний розвиток, фізичну підготовленість та фізичне здоров’я.


Ключові слова: медичні групи, початкова школа, факторний аналіз, фізична підготовленість.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті