Національні стандарти і тести в структурі визначення рівня фізичної підготовленості студентської молоді Китайської Народної Республіки

Основний зміст сторінки статті

Оксана Марченко
Чжімінь Се

Анотація

Резюме. Однією з визначних рис процесу реформування освіти та науки в Китаї є чітке планування та окреслення майбутніх результатів. У представленій науковій статті досліджено національні стандарти і тести в структурі визначення рівня фізичної підготовленості студентської молоді Китайської Народної Республіки (КНР). Мета. Дослідити рівень фізичної підготовленості студентської молоді КНР. Методи. Аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація); комплекс рухових тестів; методи математичної статистики. Результати. На основі результатів тестування рівня фізичної підготовленості студентів КНР установлено, що рівень розвитку загальної витривалості у юнаків і дівчат відповідає оцінці «задовільно», що засвідчує середній рівень розвитку цієї якості. Рівень розвитку вибухової сили у юнаків відповідає оцінці «добре», у дівчат – «задовільно». Показники контрольного випробування «нахил тулуба вперед з положення сидячи» у дівчат і юнаків мають середню оцінку «задовільно». Рівень розвитку швидкості у юнаків і дівчат дорівнює оцінці «добре», що засвідчує достатній рівень розвитку цієї якості. За результатами дослідження з’ясовано, що система оцінювання рівня фізичної підготовленості китайських студентів являє собою комплексний показник, який складається з суми балів окремих тестів, помножених на відповідні їм вагові коефіцієнти з обов’язковим врахуванням показників фізичного розвитку: індекс маси тіла та життєва ємність легень. Середньостатистичні показники загального рівня фізичної підготовленості студентської молоді мають задовільний рівень.


Ключові слова: юнаки, дівчата, студентська молодь, рівень фізичної підготовленості, фізичні якості, сила, гнучкість, витривалість, швидкість, рухові тести.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті