Реактивність організму школярів в умовах дистанційної форми навчання як ендоекологічний показник рівня їхнього здоров’я

Основний зміст сторінки статті

Олена Маслова
Лариса Шахліна
Лариса Богданович
Тетяна Коломієць
Максим Гопей

Анотація

Резюме. Десятиріччя модернізації та диджиталізації навчального процесу зі збільшенням обсягу інформаційного навантаження, домінування статичних навантажень протягом робочого дня й організації вільного часу із заняттями переважно гіпокінетичного типу в останні три роки епідемії через короновірусну інфекцію, створення загрози психічному здоров’ю та ускладнення умов навчання на наступні роки у зв’язку з військовим конфліктом – все це безумовно створило підґрунтя для повного порушення перебігу адаптації, підвищення ризику виникнення відхилень у стані здоров’я, обумовлених першочергово пригніченням реактивності на дію звичних та надзвичайних факторів не тільки зовнішнього оточуючого середовища, а й внутрішнього – організму дитини. Мета. Вивчити складові реактивності організму школярів в умовах дистанційної форми навчання як ендоекологічного показника рівня їхнього здоров’я. Методи. Аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; моніторинг інформаційних ресурсів мережі Інтернет; метод систематизації; контент-аналіз. Результати. Отримані у ході дослідження дані визначили стратегію формулювання проблематики питання дослідження реактивності організму школярів як визначальної основи їх адаптації до умов дистанційної освіти; окреслили визначення змісту і структури цього поняття та його імплементацію через системний аналіз до конкретизації основних напрямів дослідження; забезпечили вивчення сучасних поглядів, специфіки та особливостей формування здоров’я сучасної шкільної молоді та основних внутрішніх, ендоекологічних факторів впливу на процес адаптації дітей до специфічних умов дистанційної форми навчання. Відсутня систематизація рішень та узгодження концепції загальних дій, розробки технології (алгоритму) наповнення взаємозалежних пунктів мети, завдань, принципів, методів, засобів й оцінювання реактивності організму школярів як основного внутрішнього, ендоекологічного чинника визначення рівня їхнього здоров’я до умов дистанційної освіти, в тому числі і у межах процесу фізичного виховання, на що у майбутньому і буде безпосередньо спрямовано подальші дослідження.


Ключові слова: реактивність, ендоекологічний чинник, дистанційна освіта, дистанційна форма навчання, школярі, здоров’я.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті