Особливості спеціальної роботоздатності спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, в різні фази менструального циклу

Основний зміст сторінки статті

Лариса Шахліна
Марина Чистякова
Віталій Авінов

Анотація

Резюме. Сучасний жіночий спорт швидко розвивається, спостерігається суттєве зростання спортивних досягнень на фоні збільшення тренувальних навантажень. Тому в системі підготовки жінок все більше уваги приділяється вивченню впливу фізичних навантажень на їхній організм, вдосконаленню тих компонентів підготовленості, які дозволяють забезпечити високий рівень спортивної роботоздатності. Мета. Визначити особливості прояву спеціальної роботоздатності і її функціонального забезпечення у спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, в різні фази менструального циклу. Методи. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне тестування. Результати. Функціональний стан і спеціальна роботоздатність спортсменок змінюються у різні фази менструального циклу та характеризуються збільшенням спеціальної роботоздатності у постменструальну і постовуляторну фази, зниженням спеціальної роботоздатності в овуляторну, передменструальну фази і особливо у фазу менструації. Найбільший рівень спеціальної роботоздатності спортсменок у постменструальну і постовуляторну фази супроводжується найменшою частотою серцевих скорочень відразу після навантаження, достовірно більшою швидкістю постнавантажувального відновлення, що свідчить про економічність функцій серцево-судинної системи порівняно з іншими фазами менструального циклу. Встановлено зміни прояву спеціальної роботоздатності та функціональних можливостей спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, залежно від їхнього гормонального статусу.


Ключові слова: спортсменки, дзюдо, функціональні можливості, спеціальна роботоздатність, фази менструального циклу.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті